Telenors «AI Lab» skal bidra til at fremtiden ikke domineres helt av store, internasjonale selskaper. Foto: Thinkstock

Utfordrer Google, Amazon og Facebook

Norsk forskning på kunstig intelligens (AI) og stordata (Big Data) lanseres som et alternativ. Telenor bidrar med penger.

BIG DATA: Norske forskere går inn på territoriet til etablerte giganter når de tar for seg kunstig intelligens og stordata. Et nytt laboratorium opprettes.

— I løpet av de neste 20 årene vil kunstig intelligens bli drivkraften i alle prosesser, forme alle tjenester og være integrert i de fleste produkter, på tvers av bransjer og bruksområder, sier Bjørn-Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor-konsernet.

Det nye laboratoriet er et samarbeid mellom Telenor, Sintef og NTNU. Kunstig intelligens er et område der norske bedrifter kan ta en internasjonal rolle, og laboratoriet vil derfor jobbe i tett samarbeid med industrien, forskningsinstitusjoner, akademia og gründere.

—  For hver dag som går, med hvert søk i Google, kjøp i Amazon eller «Like» på Facebook, blir den kunstige intelligensen til en håndfull dominerende aktører stadig bedre og det blir mindre interessant for oss som forbrukere å prøve alternativer. Det er en reell risiko for at det 21. århundres fundamentale teknologi vil bli dominert av et lite knippe store selskaper – hvis vi ikke tar grep. Med lanseringen av Telenors «AI Lab» på NTNU og ved å støtte våre gründere med neste generasjons «tingenes internett» bidrar vi direkte til å ta et slikt grep, sier Sandberg.

Åpent for alle forskere

Kunstig intelligens blir drivkraften i alle prosesser, former alle tjenester og bli integrert i de fleste produkter, på tvers av bransjer og bruksområder. Illustrasjon: Thinkstock

Kunstig intelligens blir drivkraften i alle prosesser, former alle tjenester og bli integrert i de fleste produkter, på tvers av bransjer og bruksområder. Illustrasjon: Thinkstock

Avtalene har en kostnadsramme på til sammen 50 millioner kroner, fordelt på fem år.

Laboratoriet ved NTNU vil inneholde arbeidsplasser for studenter og forskere, demo-fasiliteter og topp moderne datamaskiner for forskning innen fagområdet. I tillegg vil Telenor gi et gaveprofessorat innen fagområdet, og finansiere flere forskerstillinger.

Telenor vil også gi tilgang på data, spesielt fra nye «tingenes internett»-nettverk, som skal etableres i flere store, norske byer. Aktivitetene i laboratoriet vil ikke være avgrenset til Telenor-relatert forskning, eller til bruk av data fra Telenor. Laboratoriet skal være åpent for all forskning og utdanning ved NTNU som er relevant for kunstig intelligens og maskinlæring.

Viktig for fremtiden

Bovim undertegner avtalene med Telenor og SINTEF. Foto: Stein Mortensholm, NTNU

Bovim undertegner avtalene med Telenor og SINTEF. Foto: Stein Mortensholm, NTNU

— Nå får vi muligheten til å forsterke forskning og innovasjon på kunstig intelligens og stordata. Bedre utstyr og flere forskerstillinger setter oss i stand til å løse prosjekter og oppgaver som vil gi norske aktører viktige konkurransefortrinn i det internasjonale kappløpet mot en digitalisert verden. Dette samarbeidet vil helt klart akselerere og styrke omstillingen av Norge til en digital framtid, samtidig som det hever nivået på utdanningen på fagområder hvor vi må være internasjonalt fremragende, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

— Digitalisering, stordata, tingenes internett og kunstig intelligens er strategiske satsingsområder hvor SINTEF allerede har betydelig kunnskap.  Norske fagmiljøer spiller en sentral rolle i innføringen av ny digital kompetanse som bidrar til økt konkurransekraft for norsk industri.  Opprettelsen av en «AI Lab» i samarbeid med Telenor og NTNU gir Norge nye muligheter til å få ut verdien av stordata, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.