Makerere University i Uganda er blant samarbeidspartnerne.

Studenter skal læres opp i bærekraft

Ti universiteter skal samarbeide for få til endring.

BÆREKRAFT: En inkluderende bærekraftig økonomisk vekst er en forutsetning for bekjempelse av fattigdom. Nå skal studenter i Uganda, India og Nepal lære hvordan de kan bidra direkte til en langsiktig bærekraftig utvikling i sine hjemland og i resten av verden.

Samtidig skal lokale selskaper og offentlige aktører innen områder som landbruk, energi og infrastruktur lære praktiske metoder for hvordan også de kan jobbe for en mer bærekraftig utvikling.

Initiativene er en del av et nytt NTNU-ledet prosjekt som er finansiert gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Universiteter i Uganda, India, Nepal, Portugal og Nederland deltar også i prosjektet, som er et resultat av et felles ønske om å utvide det langsiktige arbeidet med bærekraft og miljøledelse ved universiteter i Uganda, India og Nepal – og dermed også bidra til fattigdomsbekjempelse.

Næringsliv og akademia

— Partneruniversitetene vil utvikle et pensum som innlemmer ny kunnskap i eksisterende utdanning, og som gjør studenter til en ny ansvarlig arbeidsstyrke for bærekraftig vekst. Våre partnere vil også involvere og lære opp lokale næringslivspartnere i nye bærekraftige metoder, samt styrke forholdet mellom akademia og samfunnet for øvrig, forklarer prosjektleder Annik Magerholm Fet, professor i miljøledelse ved NTNU og leder for NTNU Bærekraft.

Annik Magerholm Fet. Foto: Geir Mogen, NTNU

Annik Magerholm Fet. Foto: Geir Mogen, NTNU

Kunnskap som skapes gjennom prosjektet, skal brukes i etableringen av et åpent nettbasert utdanningskurs.

— Gjennom å innlemme perspektiver fra både næringsliv og akademia, blir erfaringer fra entreprenørskap integrert i utdanningen. Erfaringer fra næringslivet, som ansatte ved universitetene har hentet inn, skal bidra direkte i utformingen av utdanningene, og blir dermed overført til studenter som lærer hvordan de best kan samarbeide med næringslivet, legger hun til.

Ni universiteter samarbeider

I tillegg til NTNU, deltar disse universitetene i prosjektet:

  • Makerere University, Uganda
  • Mbarara University of Science and Technology, Uganda
  • Indian Institute of Technology Bombay, India
  • Tata Institute of Social Sciences, India
  • Tribhuvan University, Nepal
  • Kathmandu University, Nepal
  • Delft University of Technology, Nederland
  • University of Lisbon, Portugal

Prosjektet bærer navnet «Capacity building in Sustainability and Environmental Management» (CAPSEM).