I Subsealaboratoriet testes blant annet kabler i trykktank, fra venstre Olje- og energiminister Tord Lien, adm. dir. Inge Gran og forskningssjef Dag Eirik Nordgård. Foto: Astrid Lundquist/SINTEF

Lynende smart lab-investering

  • Av
    Kortnytt publisert 29.06.16
    Kommunikasjonssjef i SINTEF Energi. Tidligere NTNU-skribent i Gemini.no

Det er nå full FoU-aktivitet i alle deler av det nye energilaboratoriet til SINTEF. Det ble nylig markert med besøk av Olje- og energiminister Tord Lien.

SINTEF Energy Lab ble offisielt åpnet i september i fjor, og siden da har det foregått rigging og igangsetting av forsøk. Nå er det i full drift i alle de syv laboratoriene som til sammen utgjør laben i Blaklia på Risvollan i Trondheim.

– Laboratoriene setter oss i stand til å realisere mange av de ambisjonene vi har felles med industrien og det offentlige. Bidraget fra det offentlige forskningssystemet har vært fenomenalt viktig for å få bygd SINTEF Energy Lab, sier administrerende direktør Inge Gran.

Har skapt energiverdier i over 130 år

Olje- og energiminister Tord Lien som nylig var gjest, fikk se og høre hva som foregikk i både Subsea- og Forbrenningslaboratoriet. Avslutningsvis var han vitne til et ekte lyn fra klar lab-himmel i Høyspenningshallen, noe han ga uttrykk for at han hadde gledet seg til å se.

– I Norge har vi i over 130 år skapt verdier og lønnsomme arbeidsplasser basert på energiressurser. Når vi skal inn i et mer bærekraftig energisystem enn i dag, så må vi klare å opprettholde verdiskapingen ved å koble energiressursene med markedet og kunnskap. SINTEF har vært en del av dette og er en naturlig del av kunnskapsbyggingen for fremtiden, sa han.

SINTEF Energy Lab inneholder syv laboratorier: Høyspenningshall, aldringslab, subsea-, kortslutnings, forbrennings-, høystrøms- og kraftelektronikk-lab.