Professor Arne Bredesen ved NTNU omtales som en fagperson med helt usedvanlig gode evner til å få et stort antall mennesker og institusjoner til å samarbeide. Foto: Maren Agdestein / NTNU

Hedres med Kongens fortjenstmedalje

  • Av
    Kortnytt publisert 20.06.16
    Kommunikasjonsrådgiver ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

Professor emeritus Arne Mathias Bredesen (72) har vært en av de mest sentrale og mest anerkjente fagpersonene på energiområdet nasjonalt og internasjonalt. I dag blir han hedret med Kongens fortjenestmedalje. 

Som respons på de tiltagende miljøutfordringene utover 1990-tallet, etablerte NTNU et strategisk satsningsområde for Energi og Petroleum, Ressurser og miljø. Under Arne Mathias Bredesens ledelse utviklet satsningsområdet seg til en meget omfattende utdannings- og forskningsaktivitet som nå utgjør et betydelig samarbeidsområde internt på NTNU, og eksternt både i Norge og ute i verden. Spesielt viktig har Bredesen vært for samarbeidsavtaler med universiteter i Kina, Japan og USA.

En av fedrene til «Energi og miljø»

Sammen med professor Torbjørn Digernes og professor Hans Fånes satte Bredesen i gang en prosess ved NTNU for å utvikle et masterprogram innen energi og miljø. Resultatet ble det 5-årige sivilingeniørprogrammet «Energi og miljø» som har blitt en stor suksess med meget stor søkning av studenter.

Kuldeteknikk var og er en nøkkelteknologi for Norge, spesielt for vår fiskerinæring. Bredesen avla eksamen til sivilingeniør i kuldeteknikk hos Maskinlinjen ved NTH i 1969, og ble tildelt graden Dr. ing ved samme institusjon i 1974. Foruten en 3-årsperiode som direktør ved Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt i Tromsø frem til 1982, har han vært ansatt ved NTH/NTNU. I 1983 ble han ansatt som professor ved Institutt for kjøleteknikk. I dag er han professor emeritus og deler sin arbeidstid mellom NTNU og SINTEF.

Usedvanlige evner til å folk til å samarbeide

Bredesen omtales som en fagperson med helt usedvanlig gode evner til å få et stort antall mennesker og institusjoner til å samarbeide. Det kommer frem i anbefalingsbrevet med støtteuttalelser fra blant annet International Institute of Refrigeration, Norsk Kjøleteknisk forening og Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina.

– Jeg husker at ved hvert sentermøte har Arne alltid sagt at de tre viktigste ordene er «kunnskap, vennskap og teamwork». Disse tre ordene oppsummerer godt det internasjonale og suksessrike samarbeidet mellom NTNU og SJTU, skriver professor Wang Ruzhu Shanghai Jiao Tong ved SJTU i et brev.

Bredesen har også vært en foregangsmann i å utvikle samarbeidet mellom NTH/NTNU og SINTEF . Dette førte til etablering av mange Geminisenter som i dag utgjør en samarbeidsarena for over 20 fagmiljøer ved NTNU og ved SINTEF over et bredt fagfelt.

En sentral organisasjonsbygger

I 1996 ble Bredesen dekan ved Fakultet for maskinteknikk, og var en sentral person i omorganiseringen av det nyopprettede NTNU. Sammen med dekaner for marin, bygg, maskin og petroleumsteknologi bidro Bredesen sterkt til Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologiledelse som er ved NTNU i dag.