En kvinne og fem menn står oppstilt foran plakat. En av dem holder i en diplom.
Glade prisutdelere og prisvinnere, fra venstre: Marie Bysveen (SINTEF/CenBio), Trond Værnes (Forskningsrådet), Uno Andersen (Antec Biogas), Egil Andersen (Antec Biogas) og Odd-Jarle Skjelhaugen (NMBU/CenBio).

Biogassreaktor ga innovasjonspris

Selskapet Antec Biogas har vunnet årets Bioenergy Innovation Award her hjemme. Bedriften “står for et mulig paradigmeskifte innen produksjon av biogass”, skriver fagjuryen i sin begrunnelse.

Bioenergy Innovation Award er en norsk, nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi.

Årets prisvinner Antec Biogas har konstruert en ny type biogassreaktor. Fagjuryen skriver at bedriftens løsning kan bli “en lønnsom kilde for grønn energi” og at “man ser for seg en halvering av kostnadene ved produksjon av biogass.”

Om bioreaktoren sier juryen videre at den “vil gjøre biogassproduksjon lønnsomt på langt flere områder enn i dag og skape nye markeder for biogass.”

“Forskningslandslag” står bak prisen

Innovasjonsprisen ble introdusert i 2011 av Forskningssenteret CenBio, ett av de åtte første nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi som Norges forskningsråd utnevnte.

I juryen sitter representanter fra Forskningsrådet, Norsk Bioenergiforening, Innovasjon Norge, Enova, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og CenBios vertsinstitusjon SINTEF.

Landbruk og kloakkrensing

Egil Andersen er adm. direktør hos prisvinneren Antec Biogas. Han forteller at selskapet ønsker å bidra til økt og effektivisert biogassproduksjon i Europa.

– Ved bruk av vår nyutviklede biogassreaktor kan småskala anlegg i landbruket øke, mindre kloakkrenseanlegg kan starte produksjon av biogass og store komplekse anlegg kan bli mer produktive, sier Andersen.

Spinoff fra Ås-miljøet

Antec Biogas har sitt utspring i fagmiljøet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

Selskapet ledes fra Oslo, har forskningssenter/teststasjon ved NMBU på Ås og sitt produksjonssenter på Råde i Østfold.