Faste rutiner og forutsigbarhet i i hverdagen er viktige verktøy for familier hvor ett eller flere familiemedlemmer har ADHD. Foto: Thinkstock

Når også foreldrene har ADHD

– Som å se på 20 tv-kanaler samtidig,  sier en mor med ADHD. Når både foreldre og barn i samme familie har ADHD, blir hverdagen ekstra krevende.

ADHD: Mellom tre og fem prosent av barn og unge i Norge under 18 år har ADHD, ifølge Helsenorge.no. ADHD gir individuelle utslag for de barna som er rammet, men symptomer som uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet er vanlig.

ADHD-studien

  • En kvantitativ studie basert på funn fra to kvalitative studier
  • 264 foreldre er med i studien
  • De er foreldre til barn med ADHD under 15 år
  • 40 av disse foreldrene svarer at de har ADHD

Å leve i en familie med barn som har ADHD, kan sammenlignes med å konstant balansere på et vindsurfebrett: krevende og uforutsigbart.

Barna sliter med å forstå og bli forstått av omgivelsene, mens foreldrene ofte blir mistrodd av andre foreldre, familie og lærere. Også innad i familien er livet utfordrende ettersom mennesker med ADHD har vansker med å regulere følelser, opprettholde oppmerksomhet og impulskontroll. Hele familien påvirkes av ADHD.

Kan føle seg hjelpeløse

Hvis foreldrene også selv har ADHD, kan det bli ekstra utfordrende for familien.

Mellom tre og fem prosent av barn og unge i Norge under 18 år har ADHD. Foto: Thinkstock

Mellom tre og fem prosent av barn og unge i Norge under 18 år har ADHD. Foto: Thinkstock

Førsteamanuensis Øyfrid Larsen Moen ved NTNU har utført en kvantitativ studie som undersøker familiefunksjonen fra foreldrenes perspektiv i en familie der et barn har ADHD. 264 foreldre som har barn med ADHD er med i den kvantitative studien, og 40 av disse foreldrene har selv ADHD.

Larsen Moen har i studien funnet at foreldre som selv har ADHD, rapporterer at det er vanskeligere å fungere godt som en familie enn foreldrene uten ADHD. De rapporterer om dårligere psykisk helse og skårer lavere på livskvalitet enn de andre foreldrene.

En far med ADHD forteller i en kvalitativ studie som Øyfrid Larsen Moen har gjort tidligere, at det er vanskelig å overse de mindre viktige kampene:

«Jeg klarte ikke å overse noe. Jeg smalt ut i sinne for selv de minste ting.»

Livet oppleves mindre meningsfullt

Når foreldrene har ADHD har de større problemer med å snakke sammen og håndtere følelser seg imellom i familien. De sier at det er vanskeligere å løse problemer og mestre vanskelige hendelser i livet. De sliter med å gjøre familielivet forutsigbart, og kan føle seg hjelpeløse i hverdagen.

Familier der foreldre og barn har ADHD trenger ekstra oppfølging. Illustrasjon: Thinkstock

Familier der foreldre og barn har ADHD trenger ekstra oppfølging. Illustrasjon: Thinkstock

Foreldre med ADHD rapporterer også livet kan være mindre meningsfylt.

Foreldre med ADHD opplever også mindre støtte og integrering i familien og samfunnet.

Hva hjelper ADHD-familiene?

Larsen Moen mener mer oppfølging av ADHD-familiene er nødvendig.

– Disse familiene trenger ekstra oppfølging, det hjelper ikke å bare se på tiltak rettet mot barnet. De må få veiledning som familie og sees på som en helhet. Fagpersoner i kommunen kan ved hjelp av veiledning bistå familiene til å fokusere på hva som fungerer og ikke fungerer, og veilede dem i å lage seg mestringsstrategier, sier Larsen Moen.

I en av de kvalitative studiene forteller en mor med ADHD at hun har funnet seg noen mestringsstrategier som hun følger:

«Jeg er utrolig strukturert, barna mine synes jeg er veldig streng.»

– Struktur og forutsigbarhet er utrolig viktig for barn med ADHD, og da er det jo det også for foreldre med ADHD, forklarer Larsen Moen.

Må utvide verktøykassa

Øyfrid Larsen Moen. Foto: Maria Lillemoen, NTNU

Øyfrid Larsen Moen. Foto: Maria Lillemoen, NTNU

– Verktøykassa til foreldre med ADHD passer ikke helt til utfordringene som følger et barn med ADHD. Det hjelper lite å sette inn tiltak for bare barnet hvis man ikke ser på helheten og familiefunksjonen. Foreldrene får ikke alltid hjelpen de oppfatter de trenger. Foreldrene må bli tatt på alvor, og tiltakene og kontinuiteten må opprettholdes. Det er også svært viktig å jobbe i tverrfaglige team som involverer både kommuner og spesialisthelsetjenesten, sier Larsen Moen.

– Det positive er at verktøykassa til disse foreldrene kan oppdateres og utvides med god oppfølging, understreker hun.

Referanse: Family Functioning, Psychological Distress, and Well-Being in Parents with a Child Having ADHD (SAGE Open), Øyfrid Larsen Moen, Birgitta Hedelin and Marie Louise Hall-Lord.