Gjennom digitale møteplasser skal organisasjoner, foreninger og bedrifter melde sin interesse, diskutere sosiale utfordringer og komme med ideer som kan skape sosiale goder. Foto: ThinkStock

Er du en sosial entreprenør?

  • Av
    Publisert 18.05.16
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Europa sliter med sosiale utfordringer som arbeidsledighet, helseproblemer og flyktninger. EU inviterer industri, lokalsamfunn, grasrotaktivister, studenter – og deg, til å finne løsninger.

“Digital sosial innovasjon” er mantraet. Gjennom digitale møteplasser skal organisasjoner, foreninger og bedrifter melde sin interesse, diskutere sosiale utfordringer og komme med ideer som kan skape sosiale goder.

Hvordan bidra til bedre folkehelse? Hvordan få til aktivitet for flyktninger? Hvordan motivere ungdom til å gjennomføre skolegang?

Fakta:

SOCRATIC er et såkalt CAPS-prosjekt i EU. SOCRATIC 2016-2018. 5 partnere og to piloter i Norge og Spania.

EU-prosjektet "Digital social innovation"  er opprettet for å kartlegge europeiske initiativ for å bruke digitale løsninger til sosial innovasjon. Se  landsby kallt "ICT-Enabled Social Innovation for Social Good

 

 

Liten aktivitet i Norge

EU kartlegger europeiske initiativ og organisasjoner som bruker digitale løsninger til sosial innovasjon. Aktiviteter for demente og bekjempelse av epidemier.  Eller gjenbruk av plastflasker: Selskapet water.gift har for eksempel som mål at folk slutter å kjøpe plastflasker med vann, og heller fyller på den de har.

For ett år siden var det gjort én registrering i Norge. Nå er det åtte.

– Dette er veldig lite sammenlignet med andre land, spesielt når vi er så flittige til å bruke digitale løsninger, sier Jaqueline Floch ved SINTEF. –Kanskje har vi for god økonomi til å fokusere på sosial entreprenørskap, eller for lite flinke til å spre informasjon om initiativene?

IT-verktøy for sosiale goder

SINTEF deltar i EU-prosjektet SOCRATIC. Forskerne skal teste ut et tysk IT-verktøy som skal gi støtte i en innovasjonsprosess for å skape sosiale goder for folk. Verktøyet gir mulighet til å ta opp og diskutere samfunnsproblemer, og ideer for å løse disse utfordringene. Verktøyet kan også gi råd og retningslinjer for hvert skritt i prosessen.
– Vi skal evaluere brukervennlighet og finne hvordan brukere opplever og benytter verktøyet, sier Floch.

SOCRATIC har valgt å jobbe med tre av FN’s bærekraftmål: God helse, god utdanning og anstendig arbeid.

– Tradisjonelt sett har vi hatt offentlige sosiale tjenester som støtter oss i europeiske land. Nå er det mange land med arbeidsledighet og godene blir færre. Det trigger aktivitet og kreativitet. Også samfunnene endrer seg; det blir flere eldre, familiestrukturene forandres, mange tvinges til å flykte osv. Dette trigger nye behov. I aktivitetene som foreslås, ønsker vi å involvere både det offentlige og privatbedrifter, opplyser Floch.

Enkle aktiviteter kan være gode

I Norge er NTNU med Eksperter i team, involvert. Studentene fungerer som problemløsere, og det trenges også problemeiere.

– Noen blir kanskje skremt når vi snakker om FN’s bærekraftsmål, sier Floch.
– Dette er ambisiøse mål, men hvert lite skritt teller. For eksempel hadde en tidligere studentgruppe et forslag om å bedre folkehelsen gjennom #ettbusstopp. De foreslo at du skulle gå av bussen en holdeplass før du måtte hver dag. Enkel løsning, men nyttig trim for mange!