Det nye senteret har som mål å finne nye måter å bruke aluminium på. Foto: Thinkstock

NTNU får aluminiumsprofessorat og nytt senter

Hydro gir NTNU 10 millioner til et femårig gaveprofessorat. Målet er å finne nye produktområder for aluminium og gjøre NTNU verdensledende på feltet.

NTNU satser på aluminium. Til høsten vil “NTNU Aluminium Product Innovation Center” (Napic) opprettes. Hydro støtter dette med å bevilge 10 millioner kroner til et professorat på fem år.

Hydro anser aluminium for å være fremtidens metall, og bruksområdene er nesten ubegrensede. Visjonen til det nye senteret er å finne nye produktområder for aluminium, og å etablere NTNU som ledende innenfor aluminumprodukter på verdensbasis.

NTNU-fakultetene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik vil samarbeide i det nye senteret om å forske på anvendelsen av aluminium innenfor arkitektur, produktdesign, materialteknologi og produktutvikling.

Med NTNU i Ålesunds deltagelse vil man kunne dra nytte av fakultetets link til norsk skips- og møbelindustri, mens NTNU i Gjøvik vil kunne bidra med sin sterke tilknytning til den industrielle aluminiumsklyngen på Raufoss.

Det tverrfaglige samarbeidet ved Napic vil i hovedsak foregå mellom Institutt for produktutvikling og materialer, Institutt for produktdesign, Institutt for materialteknologi og Fakultet for arkitektur og billedkunst.