Nora Johanne Klungseth
Nora Johanne Klungseth. Foto: Ole Tolstad / NTNU

Fikk renholdspris for forskning

Hun jobbet først som profesjonell renholder i flere år og tok deretter doktorgrad på nettopp renhold. Nå har hun fått pris for nybrottsforskningen.

Nora Johanne Klungseth fikk nylig bransjeprisen for 2016 fra Norsk forening for service og renhold (NFSR). Den fikk hun for sin doktorgrad innen renholdsforskning som hun avla høsten 2015. Tittelen er «Cleaning services in local autorities».

Kriteriene for bransjeprisen til Norsk forening for service og renhold (NFSR) slår fast at «prisen kan tildeles en person eller organisasjon som i det foregående år eller over tid har ytt en spesiell påvirkning eller innsats for bransjen».

Løftet fram taus kunnskap

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Juryens mening er at det ligger stor verdi i at tjenesten renhold har vært fokusområdet i et doktorgradsarbeid avlagt ved et prestisjeuniversitet i Norge.

Under arbeidet med doktorgradsavhandlingen har Nora Johanne Klungseth også fått publisert flere artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter – blant annet en som gir en oversikt og kategorisering av forskningsarbeid foretatt i Norge om renhold.

Denne artikkelen er spesielt viktig av flere grunner: Den viser at på tross av at tjenesten renhold har stor innvirkning på utøvelsen av hverdagslivet til barn og voksne, og renholdsbransjen omsetter for store verdier, har tjenesten vekket interessen til relativt få forskere. Mye av kunnskapen som forvaltes av renholderne og andre personer i bransjen, er fortsatt «taus kunnskap».

Ved at Nora Johanne Klungseth har fått antatt flere av sine artikler i vitenskapelige tidsskrifter, får tjenesten renhold en oppmerksomhet som favner mye bredere enn innad i vår bransje. Når artiklene samtidig er av godt akademisk merke, får fagområdet også respekt i akademiske kretser – som igjen kan vekke interessen til forskere.»

Genuint opptatt av renhold

– Det er også svært få, om noen, som har gjort det samme som Nora Johanne Klungseth, sa Una Stefansdotter Ugelvik, leder i NFSR, i sin tale under prisoverrekkelsen. Hun henviste til at prisvinneren etter mange år i renholdsbransjen, inntok temaet renhold fra et akademisk ståsted.

Una Stefansdotter Ugelvik trakk fram at Klungseth siden barndommen har vært opptatt av profesjonelt renhold.
– Din mor drev i mange år rengjøringsselskap, og alt som 12-13 åring ville du å være med mor på kveldsjobb for å rengjøre den lokale butikken. Vi vet at du at du var genuint opptatt av å lære fagområdet – og la din ære holde gulvene blanke i den butikken, sa Uglevik.

Etter videregående jobbet Klungseth fem år som renholder på fulltid, før hun begynte som student på det første kullet i bachelor i Husøkonomi og serviceledelse, ved Høgskolen i Akershus. Ved siden av studiene avla hun også fagbrevet som renholdsoperatør.

Deretter tok hun master i Eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU, etterfulgt av doktorgradsavhandling, som hun disputerte med i fjor høst.

– Det finnes et stort forbedringspotensial innen renhold. Bygg kan tilrettelegges bedre gjennom utformingen og utstyret kan forbedres. Høy arkitekturkvalitet kan bidra til å gjøre byggene mer driftsvennlige, konstaterer Klungseth.