CO2–lagring utenfor Polen, er det trygt?

I en trykktank av massivt titan arbeider forskere med å finne ut hva som vil skje med miljøet dersom karbondioksid lekker ut fra lagre under havbunnen i Østersjøen.

Det har lenge vært en idé å kvitte seg av med CO2-gass ved å pumpe den ned i gamle oljebrønner. Men hva vil skje med kjemien på havbunnen og  med organismene som lever der om noe av gassen lekker ut? Dette vil forskerere fra NTNU – og SINTEF Sealab finne ut av. For å klare dette benytter de en trykktank av titan der de etterligner forholdene på havbunnen. Trykktanken står i laboratoriet til NTNU Sealab på Brattøra i Trondheim.

Norge har allerede i gang flere prøveprosjekt med å lagre CO2 på denne måten, og også Polen vurderer å lagre CO2 fra egen oljeutvinning under havbunnen i Østersjøen. Derfor gjør nå NTNU- og SINTEF-forskere forsøk i trykktanken sammen med Universitetet i Gdansk. Her tilsetter de CO2 til slam fra bunnen av Østersjøen og noen av dyrene som lever i slammet. Alt skjer under samme trykk som på havbunnen. På denne måten kan de finne ut hva som skjer om en virkelig lekkasje oppstår.

Forsøket er en del av «CO2 MARINE», et prosjekt finansiert med EØS-midler.  Resultatene vil være klare neste år.  Tanken er utviklet gjennom et samarbeid mellom NTNU, SINTEF, Statoil, og Forskningsrådet, og driftes nå gjennom en felles innsats av NTNU og SINTEF Materialer og kjemi.

Tidligere forsøk har vist at det skjer forandringer i de miljømessige og økologiske forholdene når mengden av CO2 i sjøvann øker. Videre forskning er derfor helt avgjørende for å forstå alle konsekvensene ved en eventuell CO2 lekkasje.