Bilde: Signeringsseremonien ble holdt i ambassadør Erling Rimestads residens i den norske ambassaden i Tokyo.
Signeringsseremonien ble holdt i ambassadør Erling Rimestads residens i den norske ambassaden i Tokyo.

Norge og Japan utvider aluminiumssamarbeid

Et norsk-japansk samarbeid om forskning på aluminiumslegeringer utvides til å gjelde undervisning. Avtalen ble nylig signert i Tokyo.

De fem partnerne i dette prosjektet er University of Toyama, Tokyo Institute of Technology, Hydro Aluminium, SINTEF og NTNU. Partnerne har gjennomført et treårig forskningsprosjekt som ble avsluttet i 2014. Relasjonene som ble utviklet i dette prosjektet, er basis når samarbeidet nå utvides til å inkludere undervisning.

Utveksling av studenter

Prosjektet vil inneholde felles workshops, utveksling av studenter og forelesere samt forskningssamarbeid. Bruk av avanserte transmisjonselektronmikroskop mot legeringsutvikling innen aluminium er kjernen i samarbeidet.

Masterstudenter og doktorgradsstipendiater fra Norge vil dra til Japan på lengre og kortere opphold og vice versa. Japanske studenter vil komme på internships ved Hydro R&D på Sunndalsøra.

Professor Randi Holmestad ved Institutt for fysikk leder prosjektet. Professor Knut Marthinsen ved Institutt for materialteknologi er også med, og var den som signerte avtalen på vegne av NTNU

Første workshop

I forbindelse med signeringsseremonien ble den første workshopen mellom studenter på de tre universitetene holdt. Til sammen 110 studenter deltok, inkludert 65 studenter fra fagområdene fysikk og matematikk (Nabla linjeforening) ved NTNU som er på ekskursjon til Tokyo denne uka. Kulturutveksling, likestilling og energi sto på programmet.

Ny type NFR-prosjekt

«The Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration» er en ny type prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Hovedmålet er at partene skal lære av hverandre, drive kulturutveksling og integrere undervisning og forskning.

Dette er en type samarbeid kalt Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART). INTPART bidrar til partnerskap mellom norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljø i prioriterte land utenfor EU/EØS, med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og næringsliv.

Les mer på Forskningsrådets nettsider om INTPART-som virkemiddel.