Tradisjonelt fiske medfører både utslipp av eksos og motorstøy – noe som er en HMS-belastning for fiskerne. Illustrasjonsbilde: Eksportutvalget for fisk

Vil elektrifisere fiskeflåten

  • Publisert 26.02.16

SINTEF har samlet data fra elsjarken «Karoline» mens den har vært i drift. Nå skal de bruke dataene, sammen med tall fra elektriske ferger og andre båter med elektrisk framdrift, for å se om resten av fiskeflåten kan bli elektrisk.

–Vi samler alt av data for å finne de riktige beregningene. Så langt ser tallene fra «Karoline» positive ut, så nå skal vi se på potensialet for den øvrige flåten, sier Jørn Eldby, leder i Sintef Nord til Fiskeribladet Fiskaren.

Det blir for dyrt å bygge en eltråler til flere hundre millioner kroner som en test. Derfor bruker de tall fra andre fartøygrupper for å estimere utslippsreduksjoner og kostnader på større båter. Det er fortsatt ikke kjent hvor mye mindre co2 elsjarken slipper ut, men Eldby sier de skal verifisere målingene i løpet av de neste månedene.

– Det kan tenkes at den minste flåten kan redusere utslippene med 40 til 50 prosent, og kanskje en 30 prosents reduksjon i den øvrige flåten. Det første kan vi svare ganske sikkert på om noen måneder, sier han.