Kristian Hveem. Foto: Johanne Nome, NTNU

Nye genstudier kan bedre folkehelsen

Nytt K. G. Jebsen-senter skal øke forståelsen for mekanismene bak sykdom og helse.

K. G. JEBSEN: Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og Det Medisinske Fakultet ved NTNU oppretter et nytt K.G. Jebsen senter for medisinsk forskning, heter det i en pressemelding fra Det medisinske fakultet ved NTNU.

Tar i bruk HUNT

Det kommende senteret  i genetisk epidemiologi vil jobbe med å øke forståelsene for mekanismene bak sykdom og helse ved å studere genetisk variasjon på befolkningsnivå.

Senteret vil i hovedsak bruke informasjon fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) koblet med sykdomsinformasjon fra lokale og nasjonale helseregistre.

– En bedre forståelse av hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske kan gi økt presisjon i  behandling og forebygging av sykdom. Koblingen mellom store befolkningsdata og gode sykdomsregistre som muliggjøres ved HUNT-data er en unik mulighet i verdensklasse. Dette gjør oss i stand til å høste spennende medisinsk kunnskap, sier professor og senterleder Kristian Hveem.

Bidrar til nye medisiner

Et viktig mål for senteret er å påvise gener som kan bidra til utvikling av nye medisiner. Hveem ledet nylig et internasjonalt team av forskere som fant et slikt gen for hjertesykdom ved bruk av data fra HUNT og Helseundersøkelsen i Tromsø. Studien ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Genetics.

– Vi er svært takknemlig for tildelingen fra stiftelsen K. G. Jebsen som nå gjør oss i stand til å utvide denne aktiviteten til mange nye sykdomsgrupper, sier Hveem. Senterlederen planlegger å koordinere studier på mer enn 50 ulike sykdommer i det nye senteret.

K. G. Jebsen-senter i genetisk epidemiologi finansieres av Stiftelsen K. G. Jebsen, Det medisinske fakultet ved NTNU og Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Senteret åpner 1. juli 2016. Det vil bli ledet av professor Kristian Hveem og samle flere ledende miljøer innen epidemiologi, bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi.

Om Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet, heter det i pressemeldingen.

Etter etableringen i 2009 har Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen i hovedsak konsentrert sin støtte på prosjekter innen områdene medisinsk og maritim forskning. Stiftelsen har også støttet kulturformål.

Fellesnevner for stiftelsens engasjement er en målsetning om å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå.