Offentlige penger og institusjoner har gitt oss mye av teknologien vi bruker daglig. Foto: Thinkstock

Du kan takke staten for din mobil

Lær av Silicon Valley: Noen av de mest høyrisiko og modige investeringer som har ført til revolusjoner innen IT, bioteknologi og nanoteknologi, er utløst av offentlige institusjoner.

Det gjelder blant annet teknologien i smarttelefonen, internett, GPS og touch-skjerm.

Mariana Mazzucato er professor i innovasjonsøkonomi ved University of Sussex. Foto: NTNU

Mariana Mazzucato er professor i innovasjonsøkonomi ved University of Sussex. Foto: Medvind

Statens rolle som investor og risikotaker er et av hovedpoengene i Mariana Mazzucatos innlegg på Lerchendalkonferansen hvor årets tema er «Grønn endring i praksis». Konferansen samler beslutningstakere fra offentlig og privat næringsliv, politikk og akademia. Konferansen skal inspirere og utfordre deltakerne til innovasjon, samfunnsutvikling og samspill mellom de ulike sektorene.

Må velge retning

Mariana Mazzucato er professor i innovasjonsøkonomi ved University of Sussex. Hun rådgir beslutningstakere over hele verden om hvordan den kan oppnå økonomisk vekst som både er smart, innovasjonsdrevet og inkluderende.

I tillegg til å vise hvordan det offentlige er en viktig driver for innovasjon gjennom risikoinvesteringer, understreket hun viktigheten av at staten må velge retning.

– Staten må velge grønn omstilling og innovasjon, og politikerne må gi et tydelig signal på at dette er veien Norge skal gå. Politikerne må også gi tydelige retningslinjer og verktøy, sier Mazzucato.

 Se intervjuet med Mariana Mazzucato.

Saken fortsetter under videoen.

Gir oss et nytt perspektiv

– Mazzucato gir oss et perspektiv slik at vi ser virkeligheten på en annen måten. Det hun bevisstgjør oss på, er at det er ekstremt viktig med investering i innovasjon. I USA har vi jo sett at romfartsindustrien og forsvaret har vært svært sterke drivere for innovasjon og ny teknologi, som deretter har spredt seg videre til andre bransjer og til andre land, sier Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Årets illustrasjon til Lerchendalkonferansen er laget av Peter-John de Villiers.

Årets illustrasjon til Lerchendalkonferansen er laget av Peter-John de Villiers. Trykk på bildet for større versjon.

– Mazzucato peker tydelig og godt på at norsk offentlighet må ha frimodighet til å meisle ut retningen på hvor vi skal gå. Og hun viser oss også at vi må tørre å tåle å mislykkes – for å lykkes, sier Gunnar Bovim i NTNU, og understreker at i Norge har vi et stort fortrinn ved at det er kort vei mellom det private og offentlige.

Og nettopp det å få til et godt samspill mellom offentlig og privat sektor, mellom forskning og forretning er viktige verktøy i omstillingen vi står overfor. Dette er ett av hovedtemaene på Lerchendalkonferansen.