Pillekameraer kan forhåpentligvis bidra til å redde liv. Her prosjektleder for IQ-MED og førsteamanuensis ved Fargelaboratoriet Marius Pedersen. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU

Bedre pillekameraer kan berge liv

Pillekameraer svelges som piller og filmer på veien gjennom tarmkanalen. De kan bidra til å redde liv.

PILLEKAMERA: Fra et pillekamera svelges til det kommer ut igjen, bruker det cirka ett døgn og tar flere tusen bilder. Slik kan vi enklere avdekke tykktarmskreft, som rammer rundt 3500 personer årlig her i landet.

– Dersom utviklingen av pillekameraer fører til at dette blir en rutineundersøkelse for tykktarmskreft, kan den forhåpentligvis bidra til å redde liv, sier Marius Pedersen, prosjektleder for IQ-MED og førsteamanuensis hos Fargelaboratoriet ved NTNU i Gjøvik. Laboratoriet jobber blant annet med å utvikle pillekameraer for å undersøke tykktarmen.

I dag brukes kolonoskopi for denne undersøkelsen, som går ut på å feste kameraet på en slange som føres inn i endetarmen. Et pillekamera vil i forhold foreta en nærmest umerkelig undersøkelse. Hvis bildekvaliteten er god, kan kreften oppdages på et tidligere stadium.

 Viktig for å finne diagnosen

– Vi håper også at tilstander som for eksempel betennelsessykdommer i tykktarmen som ulcerøs colitt og Crohns sykdom også kan fanges opp og også følges opp ved hjelp av pillekameraet, sier Øistein Hovde, førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik og overlege ved Sykehuset Innlandet

– Kvaliteten på bildene avgjør hvordan leger tolker informasjonen og hvor nøyaktig de kan diagnostisere og behandle, sier Hovde.

Marius Pedersen er prosjektleder og kontaktperson. Phd-studenten Ahmed Kedir skal forske på kapselendoskopi. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU

Marius Pedersen er prosjektleder og kontaktperson. Phd-studenten Ahmed Kedir skal forske på kapselendoskopi. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU

Skal brukes i praksis snarest mulig

IQ-MED-prosjektet skal forske på kvaliteten på ulike typer medisinske bilder. Bilder med lav kvalitet er en stor kilde til feildiagnostikk, og utvikling og forskning på feltet kan gi en viktig gevinst både helsemessig og økonomisk.

Tre doktorgradskandidater har nettopp startet, og prosjektet skal gå over tre år. Prosjektet utføres blant annet i samarbeid med Sykehuset Innlandet (SI).