Advarer mot falske sertifikater

Konkurransen om byggevarekundene er tøff, og noen benytter seg av snarveier. Falske henvisninger til sertifiserte og godkjente produkter er ikke uvanlig.

– Vi opplever stadig oftere falske referanser til produktdokumentasjon fra SINTEF, og at produkter som aldri har vært testet eller vurdert av oss, blir markedsført med henvisning til at produktene er sertifisert eller godkjent av oss, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann.

Villedende og ulovlig markedsføring

I flere tilfeller brukes SINTEFs godkjenningsmerke ved markedsføring av produkter som ikke har produktdokumentasjon fra SINTEF. Noen ganger brukes også logoen til slik markedsføring. Slik markedsføring er både villedende og ulovlig.

– Dette er en uheldig tendens som vi gjerne vil gjøre markedet oppmerksom på. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger dersom noen kommer over falske referanser til SINTEF-dokumentasjon. Produktdokumentasjon som er utstedt av SINTEF Byggforsk finnes på våre hjemmesider, sier Hjermann.

Be om dokumentasjon

Når det blir hevdet at et produkt har SINTEF-godkjenning eller -sertifisering er det en god regel å be om å få se den aktuelle dokumentasjonen. Hvis det finnes slik produktdokumentasjon er det enkelt å se om den er ekte og gyldig.

SINTEF Byggforsk sertifiserer og godkjenner byggevarer, og utsteder blant annet SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat, Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA) og Europeisk CPR-sertifikat. Innehavere av produktdokumentasjon får godkjenningsmerker fra SINTEF, og disse kan brukes ved markedsføring av byggevarer.

Produktdokumentasjon distribueres også fra SINTEF Byggforsk til bransjesystemer som Norsk Byggtjenestes NOBB-system og coBuilders systemer. Ved å søke på www.sintefcertification.no kan man enkelt finne ut om SINTEF har utstedt produktdokumentasjon for et aktuelt produkt.