Vil gjøre offshore løfteoperasjoner mer effektive

  • Av
    Kortnytt publisert 15.01.16
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

MARINTEK har fått 5,5 millioner kroner fra Forskningsrådet for å utvikle beslutningsverktøy for marine løfteoperasjoner.

Ideen er å bruke tilgjengelig informasjon fra både skip og land kombinert med smarte algoritmer for å si noe om marginene for å gjennomføre operasjoner.

– SINTEF-selskapet MARINTEK skal etter planen gjennomføre modelltester i havlaboratoriet på et Salt design skip som Deep Ocean opererer og Østensjø eier. Vi ønsker å finne ut mer om egenskapene til båt, kran og moduler. Målet er å lage et numerisk bibliotek på hvordan vannet virker på de ulike modulene når de senkes ned i vannet, sier forskningsleder i MARINTEK, Svein Peder Berge.

Hovedmålet med studiet er å få bedre kontroll på marginer til skipene som jobber oppimot oljeindustrien. Forskerne vil blant annet analysere eksisterende data og sette det i system. Samtidig vil de legge til noen nye, slik at beslutningsstøttesystemet blir mer pålitelig enn de som er på markedet i dag.

– Folk flest vet svært lite om hvor komplisert slike operasjoner er. Det er veldig mye venting i dag. Klarer vi å utvide operasjonsvinduet – det vil si hvilket vær de kan gjøre løftene sine på, vil hele bransjen spare penger og drivstoff, sier Berge.

Prosjektet har totalt 21 millioner kroner å jobbe for over tre år, hvor halvparten av finansieringen kommer fra Norges Forskningsråd og halvparten kommer fra industrien. I tillegg til MARINTEK, er SINTEF IKT med i prosjektet. Det er også Uni Research Polytec, Salt Ship Design, Deep Ocean og Østensjø rederi.