Hos førstegangsfødende er det omkring 30 prosent av fødslene som går langsomt. Fødselen kan stoppe opp hvis riene er for dårlige, hvis fosteret er stort, hvis fødselskanalen er for trang eller hvis fosteret ligger i feil stilling. Det er viktig å finne ut hovedårsaken. Foto: NTNU / Geir Mogen.

Fødselen vurderes feil hos to av ti kvinner

Noen kvinner har ti ganger så stor sannsynlighet som andre for å bli forløst med keisersnitt. Fødselshjelperne trenger mer enn fingrene for å finne ut hvem dette gjelder.

FØDSEL OG KEISERSNITT: Det har hittil vært vanskelig å forutse hvilke kvinner som trenger å bli forløst ved hjelp av keisersnitt.

Det er en over hundreårig tradisjon at jordmødre og leger bruker fingrene for å undersøke fødselsforløpet.

Det viser seg at to av ti fødsler vurderes feil.

– Det gjelder  både fosterhodets innstilling  og hvor langt hodet har kommet ned i fødselskanalen, sier Torbjørn Moe Eggebø, seksjonsoverlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital, og førsteamanuensis ved NTNU.

Flest keisersnitt i Kina og Brasil

– Keisersnitt er et nødvendig inngrep i mange situasjoner, men unødvendige keisersnitt kan føre til uheldige komplikasjoner, sier Torbjørn Moe Eggebø, seksjonsoverlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital, og førsteamanuensis ved NTNU.

Antall keisersnitt er svært forskjellig i ulike deler av verden.  I Brasil blir over 50 prosent av alle barn forløst ved hjelp av keisersnitt.

– Mange privatpraktiserende leger i Brasil utfører keisersnitt uten noen grundig undersøkelse av om det er et nødvendig inngrep, sier Eggebø. I USA er tallet 33 prosent, mens i Norge er tallet 17-18 prosent. I perifere områder av mange afrikanske land er det kun en prosent som kommer til verden gjennom keisersnitt. Dette fører til høy dødelighet blant kvinnene. I Sierra Leone har kvinner en livsrisiko på 15 prosent for å dø i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Færre feil med ultralyd

Nå ønsker han å utstyre jordmødre og leger med små ultralydapparater på størrelse med et nettbrett. Ved hjelp av ultralyd er det mulig å vurdere fødselen langt bedre. Da vurderes bare to prosent av fødslene feil.

Eggebø og kolleger i Stavanger og Cambridge har nylig publisert en studie om bruk av ultralyd under fødselen.

Studien er publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology. 

Her kommer det frem at noen kvinner har ti ganger så stor sannsynlighet i forhold til andre for å bli forløst ved hjelp av keisersnitt på grunn av langsom framgang. Det er spesielt førstegangsfødende som ofte trenger ekstra hjelp.

Nesten halvparten av fødslene stopper

Hos førstegangsfødende er det omkring 30 prosent av fødslene som  går langsomt. Fødselen kan stoppe opp hvis riene er for dårlige, hvis fosteret er stort, hvis fødselskanalen er for trang eller hvis fosteret ligger i feil stilling. Det er viktig å finne ut hovedårsaken.

Det er blant annet stjernekikkerne jordmødrene og fødselslegene er spesielt ute etter å oppdage.

– Noen foster kalles stjernekikkere fordi de ligger med ansiktet opp i forhold til mors mage når de kommer ut. Disse fødslene tar ofte lang tid, og ender oftere opp med keisersnitt, sier Eggebø.

Ny modell for fødselsvurdering

For at fødselshjelpere lettere skal kunne forutse hvilke foster som trenger å bli forløst ved hjelp av keisersnitt, har Eggebø og forskere fra Cambridge University laget en ny modell for fødselsvurdering. Her har de satt sammen informasjon om mors alder, mors BMI, lengden på svangerskapet, hvor dypt fosteret har kommet ned i bekkenet, hvordan fosteret har rotert i fødselskanalen og i hvor stor grad huden på hodet til fosteret har hovnet opp.

Alt dette gir fødselshjelperne informasjon til å vurdere hvorvidt det kan bli behov for keisersnitt eller ikke.

Kan redusere risikoen for infeksjon

– Det som betyr mest er hvor langt ned i bekkenet fosteret har kommet, og om øynene ligger opp eller ned. Målet er ikke å gjøre færre keisersnitt, men å gjøre de riktige keisersnittene til riktig tid, sier Eggebø.

Det er også flere fordeler med bruk av ultralyd på fødestua.

– Å bli undersøkt med fingrene via vagina oppleves som ubehagelig av mange kvinner. Ultralydundersøkelsen gjøres fra mors mage og fra utsiden av vagina. Ved å bruke ultralyd på fødestua kan man redusere antall undersøkelser av vagina, og dermed trolig redusere risikoen for infeksjon under fødselen, sier Eggebø.

Flere studier har vist at kvinnene foretrekker ultralyd.

– Kvinnene får også informasjon om hvordan fødselen går, og de kan selv se bilder på skjermen om hvordan fosteret beveger seg under riene . Det er lett å lære jordmødre og leger å bruke slike små ultralydapparater, sier Eggebø.

Studien har vakt stor oppmerksomhet. Eggebø har presentert studien både nasjonalt og internasjonalt.