2°C utgis både digitalt og i papirformat.

– Situasjonen er dramatisk

I årets 2°C-rapport tegnes det et bilde av en alvorlig klimasituasjon. Men det finnes heldigvis noen lysglimt.

KLIMA: Rapporten utgis årlig av Klimastiftelsen, i samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret, og inneholder stoff fra klimavitenskapen og energiomstillingen.

Årets utgave fokuserer på potensialet innen offshore vind, sol og vann.

– Solenergi er blitt mye billigere og har vokst mye raskere enn de fleste trodde var mulig for få år siden. Likevel har vi bare sett begynnelsen, sier Gabriella Tranell, professor ved Institutt for materialteknologi på NTNU.

Går ikke raskt nok

Det er ikke uten grunn at årets rapport har fått tittelen «Dårlig tid».

 Situasjonen er dramatisk. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år. Vi har dårlig tid, sier daglig leder i Klimastiftelsen, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Men:

– Det er også noen lyspunkter. I 2014 flatet de energirelaterte utslippene av CO2 ut sammenlignet med året før, selv om verdensøkonomien vokste. To viktige forklaringer er utflating av kullforbruket i Kina og kraftig vekst i fornybar energi.

Vil påvirke

Med 2°C er ønsket å gjøre klimaforskningen lettere tilgjengelig for folk flest. Artiklene er detaljerte og grundige, men presenteres på en lettforståelig måte.

– Målet er å påvirke utviklingen i en klimavennlig retning, sier Michelsen.