Å drikke rødbetjuice kan hjelpe kroppen til å takle høyden bedre. Her med Mount Everest i bakgrunnen. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet

Rødbetjuice kan hjelpe i stor høyde

Menneskekroppen er ikke laget for å operere i store høyder. Men rødbetjuice kan hjelpe kroppen din til å akklimatisere seg.

RØDBETER: Helt siden mennesker først begynte å klatre i verdens høyeste fjell, har de slitt med et grunnleggende problem: høydesyke forårsaket av lavere lufttrykk som påvirker kroppens evne til å ta opp oksygen.

Rolwalingdalen i Nepal brukes ofte av fjellklatrere som vil akklimatisere seg. Forskerne gjorde det samme. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet

Rolwalingdalen i Nepal brukes ofte av fjellklatrere som vil akklimatisere seg. Forskerne gjorde det samme. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet

Eller som skuespiller Jason Clarke sier i sin rolle som klatrefører Rob Hall i den nylig utgitte filmen Everest: «Mennesket er rett og slett ikke laget for å fungere i marsjhøyden til en 747».

Det varierer svært mye fra person til person hvor godt vi tåler store høyder. Men den beste måten å minimere risikoen for å utvikle akutt høydesyke (AMS) er akklimatisering, eller bare å tilbringe nok tid i høyden til at kroppen kan foreta justeringene som skal til for å redusere oksygennivået.

Men hva om du kunne hjelpe kroppen til akklimatisere seg raskere og grundig ved hjelp av et naturlig stoff – som rødbetjuice? Et team av norske og svenske forskere bestemte seg for å se hvordan nitratrik rødbetjuice kan påvirke akklimatisering i løpet av en 39-dagers ekspedisjon til Kathmandu og opp til 3700 meters høyde i Rolwaling-dalen i Nepal.

Nitrogenoksid nøkkelen

Om akklimatiseringen skal lykkes må blodårene bli i stand til å levere nok oksygen i hele kroppen. Men normalt funksjonerende blodkar er avhengige av kroppens evne til naturlig å produsere en forbindelse som kalles nitrogenoksid (NO).

Hos friske mennesker i lavlandet er produksjon av tilstrekkelige mengder av NO ikke noe problem. Men med den reduserte tilgjengeligheten på oksygen i høyden er det en utfordring, rett og slett fordi naturlig NO-produksjon krever oksygen.

Men kroppen har et «back-up system» for NO-produksjon i høyden, og det er her at rødbetjuice kan hjelpe. Den hemmelige ingrediensen i rødbetjuice er høye nivåer av nitrat, som kroppen deretter kan gjøre om til NO.

Blodkar fungerer bedre

Tidligere forskning har vist at blodårene har en tendens til å trekke seg sammen i høyden.

Forskerne testet blodårenes evne til å utvide seg. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet

Forskerne testet blodårenes evne til å utvide seg. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet

Forskerne bestemte seg derfor for å se om de kunne forbedre blodkarfunksjonen i høyden bare ved å la testpersonene drikke rødbetjuice. De målte blodkarfunksjon med en standard test som måler blodårenes evne til å utvide seg når behovet for blod, næringsstoffer og oksygen går opp. Dette kalles FMD eller «Flow Mediated Dilation». Ultralyd brukes i målingene.

I en studie nylig publisert i Nitric Oxide: Biology and Chemistry viste forskerne at inntak av organisk nitrat-rik rødbetjuice gjenoppretter redusert blodkarfunksjon i stor høyde.

Forskerne bak studien er fra K.G. Jebsen-senter for hjertetrening – Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU og Environmental Physiology Group ved Mittuniversitetet i Östersund i Sverige.

Første studie noen gang

Forskningsprosjektet er det første som har undersøkt om inntak av en nitratrik juice kan ha positiv effekt på blodkarfunksjonen i stor høyde.

Forskerne opprettet et feltlaboratorium. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet

Forskerne opprettet et feltlaboratorium. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet

Både menn og kvinner ble undersøkt med ultralyd for å sjekke blodkarfunksjonen før og under ekspedisjonen i høyden. Som ventet fikk forholdene i høyden blodårene til å trekke seg sammen.

For å undersøke om rødbetjuice fikk blodårene til å slappe av igjen, ble forsøkspersonene undersøkt etter å ha drukket to typer rødbetjuice med en 24-timers pause mellom testene.

En av de to juicetypene inneholdt store mengder nitrat, mens den andre typen ikke inneholdt noe. Dette for å utelukke placeboeffekten. (Se faktaboks.) 

Placebo

  • Placebo er inaktiv behandling som kan gi positiv fysiologisk, atferdsmessig, emosjonell og kognitiv effekt på personen som benytter det, som et resultat av forventning om effekt.
  • Dersom den inaktive behandlingen virker positivt for en person, kalles det placeboeffekt.

Kilde: snl.no

Verken deltagerne eller forskerne visste hva slags rødbetjuice hver person drakk før blodkarfunksjonen ble målt, og juicen ble gitt i en tilfeldig rekkefølge.

Studien viste at rødbetjuice med store mengder nitrat fikk blodårene til å utvide seg og gå tilbake til normal funksjon, mens rødbetjuicen uten nitrat, altså placebo, ikke hadde noen effekt.

– Neste gang du planlegger en tur i stor høyde kan det kanskje være verdt å bære en flaske med rødbetjuice i ryggsekken, sier postdoktor Svein Erik Gaustad fra CERG.

– Det kan være den ekstra boosten kroppen din trenger for å levere nok oksygen til slitne muskler og holde deg frisk når du klatrer i et høyt fjell.

Her kan du lese bloggen deres med resultatene fra reisen.

Det kan være den ekstra boosten kroppen din trenger for å levere nok oksygen til slitne muskler og holde deg frisk når du klatrer i et høyt fjell.

Referanse: Acute dietary nitrate supplementation improves arterial endothelial function at high altitude: A double-blinded randomized controlled cross over study. Emily Bakker, Harald Engan, Alexander Patrician, Erika Schagatay, Trine Karlsen, Ulrik Wisløff, Svein Erik Gaustad. Nitric Oxide. Vol. 50, 15 November 2015,pp 58–64. doi:10.1016/j.niox.2015.08.006