Selv om mange av studentene gruer seg før rollespillet, kan opplevelsen for mange også vise seg å bli ganske morsom. Det er rom for både tull og alvor i slike rollespill. Bildet viser ikke studenter som var med i studien, med viser tidligere rollespill på Høgskolen i Gjøvik. (Foto: Høgskolen i Gjøvik)

Får føle pasientrollen på kroppen

Sykepleiestudenter som bruker hverandre som pasient i rollespill, får bedre forståelse for pasientenes situasjon.

Sykepleiestudenter bruker ofte simulering for å trene studentene i praktiske ferdigheter. Et alternativ til å bruke simuleringsdukker er å bruke medstudenter i et rollespill. Men å spille rollen som sykepleier og pasient gjør at studentene setter seg selv i en sårbar situasjon. Hva skjer når de må slippe medstudenter såpass langt inn i sin personlige sone?                                    

En undersøkelse fra Høgskolen i Gjøvik viser at det oppleves truende for mange å bruke hverandre som pasienter for å trene kliniske ferdigheter. I rollespillet skal studentene kle av seg til undertøyet og la medstudenter utføre kroppsvask som for en sengeliggende pasient, tannpuss og påkledning.

Dette er ikke en situasjon alle føler seg komfortabel med, og det kan oppleves ubehagelig både for den som spiller pasient og den som spiller sykepleier.

Undersøkte etikken i øvelsen

Utgangspunktet for undersøkelsen var blant annet å vurdere de etiske aspektene ved å utsette studentene for denne opplevelsen, ifølge forskerne bak prosjektet.

– Det var noen protesterer i forkant. Man kan spørre om det er verdt det, og om det hele er etisk riktig å gjøre, sier Solveig Struksnes.

Hverken hun eller kollega Ragna Ingeborg Engelien ved Seksjon for sykepleie på Høgskolen i Gjøvik er likevel i tvil om at denne læringsopplevelsen er viktig for studentene.

skjermbilde-2016-12-26-kl-17-58-42

Ragna Ingeborg Engelien og Solveig Struksnes har blant annet undersøkt de etiske aspektene ved å la studentene gå inn i rollene som sykepleier og blottstilt pasient. (Foto: Høgskolen i Gjøvik)

– Det kan vi se i situasjonen, og vi hører det på tilbakemeldingene fra studentene, sier Engelien.

I undersøkelsen ble det avdekket hvordan rollespillet gjør at studenten kjenner på kroppen hvordan det føles å være i en sårbar posisjon, hvordan det er å være avhengig av sykepleierens hjelp og underlagt hans eller hennes makt.

Mye tyder på at studentene ved å spille begge disse rollene, både trener kliniske ferdigheter knyttet til kroppsvask og intimhygiene og får bedre mulighet til å utvikle empati og forståelse for hvordan det oppleves å være pasient, mener forskerne.

Stor forskjell på hud og plast

Nyutdannede sykepleiere uten klinisk erfaring og praksis utgjør en risiko for pasientsikkerheten. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at simulering benyttes som læringsmetode i helseutdanning for å øke pasientsikkerheten. I andre land er det ikke tradisjon for å bruke hverandre som pasient i slike øvinger. Om øvingen helst bør skje på dukker eller medstudenter kan derfor diskuteres.

– Det er stor forskjell på det å ta på hud i forhold til å ta på en plastdukke, påpeker Engelien.

– Ved å bruke levende mennesker oppøver studentene sitt kliniske blikk, og de trener på å legge merke til tegn som hudtemperatur, om pasienten er klam eller svett og lignende.

Det å kle av seg og slippe medstudenter inn i den personlige sonen sin var en stressende og uvant situasjon for mange av studentene. Ved å simulere pasient fikk studentene blant annet oppleve følelsen av å være blottlagt, og merke forskjellen på en varsom og en hardhendt sykepleier. Da rollespillet var over, var det blitt tydeligere for studentene hvor viktige det er å være hensynsfull og profesjonell.

skjermbilde-2016-12-26-kl-17-58-33

– Vi er ikke i tvil om at denne læringsopplevelsen er viktig for studentene. Det kan vi se i situasjonen, og vi hører det på tilbakemeldingene fra studentene, sier Ragna Ingeborg Engelien ved Seksjon for sykepleie på Høgskolen i Gjøvik. Bildet er ikke hentet fra studien, men fra liknende rollespill ved HiG. (Foto: Høgskolen i Gjøvik)

Opplevelsen av å bli håndtert som pasient gav studentene bedre forståelse for hvordan de selv skulle utføre jobben og de følte seg bedre forberedt til å møte pasienter. En slik selvtillit er viktig å ha med seg ut i praksis i løpet av studiet, og etter hvert ut i jobb som sykepleiere.

Å miste kontroll

Ved å lære gjennom rollespill blir studenten mer klar over egen og andres grenser og hvor viktig det er å ha respekt for disse. Det handler om å forstå at selv små ting er viktige. Å være varm på hendene, kommunisere godt med pasienten, være rolig i situasjonen og tilrettelegge for alle handlingene slik at sykepleieren jobber effektivt og ikke eksponerer pasienten unødig. Det å ikke ha kontroll over egen situasjon opplevdes ydmykende og nedverdigende for noen.

– Man føler seg veldig liten når andre står over deg, og man blir usikker på hva sykepleieren vil gjøre, rapporterte en av studentene. En annen sa: «Det gav meg en følelse av å miste kontrollen.» Det ligger mye læring i det å tørre å gå over sine egne grenser. Det å bryte intimsonen til andre er en del av jobben som sykepleier, da er det lurt å ha kjent på det selv, påpeker Struksnes.

– Dette handler mye om at studentene lærer seg respekt for pasientenes sårbarhet. For en som skal bli sykepleier er det veldig viktig, sier Engelien.

Kilde:

R. I. Engelien, S. Struksnes. May I wash you? – Learning through experiencing vulnerability and controlled trials. Journal of Nursing Education and Practice 2015 ;Volum 5.(1) s. 26-34.

(Artikkelen ble skrevet før Høgskolen i Gjøvik fusjonerte med NTNU)