Illustrasjon: Snøhetta

Norges første lab for nullutslippsbyggeri

  • Publisert 30.06.15

Dette blir et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale.

Overgang til energieffektive bygg er blant de mest lønnsomme måtene å redusere utslipp av klimagasser. Et nullutslippshus skal i løpet av sin levetid generere mer energi enn det bruker, det skal ikke bidra til klimagassutslipp mens det er i drift eller når materialene produseres og transporteres.

Forskningsrådet bevilger nå 63 millioner kroner til samarbeidsprosjektet Norwegian Zero Emission Building Laboratory. NTNU og SINTEF går i tillegg inn med til sammen 50 millioner i egenfinansiering. Laboratoriet vil bli lokalisert på Gløshaugen i Trondheim.