På grunn av fornybar, utslippsfri vannkraft er Norge en stor produsent av energikrevende materialer, men i framtiden må det produseres mer med mindre bruk av energi og ressurser. Foto: Metal Production/NTNU

Forskningssenter styrker metallindustrien

Senteret skal styrke fremtiden for den metallurgiske industrien ved å gjøre den mer ressurseffektiv og bærekraftig.

– Norge har verdens grønneste metallproduksjon, men det er nå det virkelig skal skje, sa teknologidirektør Hans Erik Vatne fra Hydro under oppstartsmøtet for SFI Metal Production denne uken. Metal Production er et av de fem nye NTNU-ledede sentrene for forskningsrevet innovasjon.

SFI Metal Production omfatter ti engasjerte industripartnere i tillegg til NTNU, SINTEF og Teknova.

– Jeg vet ikke om mange andre land som kunne tenke seg å starte opp denne type samarbeid på tvers av industrien, uttalte Ragnar Tronstad fra Elkem, en av industripartnerne i senteret.

Tett samspill med industrien

Primærproduksjon av materialer er energikrevende. Gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og reduksjon av avfall reduseres både energiforbruket og forbruket av ikke-fornybare råstoffer. Dette krever nye teknologiske løsninger, og et nært samspill mellom forskning og industri er nødvendig for å skape de nye løsningene.

Senterets hovedmål er at den metallproduserende industrien i Norge skal fortsette å ligge i verdenstoppen med en energieffektiv, miljøvennlig og konkurransedyktig produksjon av materialer.

Større produksjon med mindre energi

Takket være fornybar, utslippsfri vannkraft er Norge en stor produsent av energikrevende materialer, og vi ligger miljømessig og klimamessig helt i tet. Men dette er ikke nok hvis bedriftene skal være konkurransedyktige i et 2050-perspektiv. Det må produseres mer med mindre bruk av energi og ressurser.

Senteret skal blant annet utvikle bedre modellverktøy som vil gjøre det mulig å redusere råvarebruken gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og reduksjon av avfall.

Fakta om Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  • Ordningen ble etablert i 2005
  • Formål: Styrke bedrifters innovasjonskraft gjennom satsing på langsiktig forskning
  • Skape tette samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer
  • Gjøre det attraktivt for internasjonale bedrifter å etablere FoU-virksomhet i Norge
  • Stimulere til forskerutdanning på viktige nærings- og samfunnsområder og til forskningsbasert nærings- og teknologioverføring
  • Forutsetter samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet
  • Sentre blir etablert for maksimalt fem pluss tre år
  • Sentre som blir valgt må holde høy vitenskapelig kvalitet og ha høyt potensial for innovasjon og verdiskaping