– Det meste av møtet dreide seg om betydningen av grunnforskning, sier Edvard Moser. Foto: Geir Mogen, NTNU

Moser gir EC råd om forskningsfinansiering

  • Publisert 13.05.15

Edvard Moser møtte presidenten i EU-kommisjonen onsdag denne uken for å gi råd om finansiering av spesielt grunnforskning.

President i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker holdt i dag en arbeidslunsj med fem nobelprisvinnere til stede, deriblant Edvard Moser.

Det er foreslått å finansiere det europeiske investeringsfondet (EFSI) delvis med kutt fra forskningsbudsjettet. Dette var grunnen til at forskerne møtte opp.

Til stede var ellers visepresident Jyrki Katainen og kommissær Carlos Moedas, som er ansvarlig for forskning, vitenskap og innovasjon.

Tema for møtet var vitenskapens rolle i utviklingen av Europa og lansering av en ny mekanisme for å gi EU-kommisjonen vitenskapelige råd.

Grunnforskning

Moser og de andre forskerne var til stede for å forsvare finansiering av grunnforskning. Kommisjonen har forslått å kutte 2,7 milliarder Euro fra Horizon 2020, som er Europas forskningsbudsjett. I dette kuttet ligger også et kutt på 221,1 millioner Euro fra Det europeiske forsvarsrådet (ERC).

Kuttene skal brukes til å finansiere EFSI (European Fund for Strategic Investment), et foreslått fond for strategiske investeringer i Europa.

– Det meste av møtet dreide seg om betydningen av grunnforskning, som alle var enige om, og betydningen av ERC som instrument for dette, sier Edvard Moser.

– Vi ga synspunkter på betydningen av ERC for europeisk forskning, og for rekruttering av de beste forskerne fra hele verden. Kommisjonen var innforstått med betydningen av grunnforskning og lyttet til rådene om å ikke ramme ERC.

Edvard Moser opplevde at Kommisjonen var lydhør.

– Jeg er optimistisk på ERCs vegne, men er nok forberedt på at Horizon 2020 ikke blir skånet i sin helhet, sier han.

Nytt rådgivende organ

President Juncker lanserte en ny mekanisme for uavhengig vitenskapelig rådgivning for EU-kommisjonen.

Mekanismen innebærer tettere kontakt med de nasjonale akademiene, og opprettelsen av en ny gruppe som skal bestå av eminente forskere (High Level Group) som skal sørge for tett samarbeid med forskere.

Gruppen skal sikre at Kommisjonens kontakt med forskningsverden holder høy kvalitet og er uavhengig av institusjonelle og politiske interesser, samler erfaring og kunnskap fra ulike disipliner og innfallsvinkler, og er transparent.

Hvem som skal være med i gruppen er ikke bestemt ennå, men den nye mekanismen trer i kraft i løpet av høsten 2015.