Electric cars versus conventional cars
Hvor «grønn» en elbil er, avhenger av hvor langt den er kjørt og hvor elektrisiteten kommer fra. Foto: Thinkstock

Elektriske biler mot konvensjonelle biler

Forskere ved NTNU forsøkte å svare på hvor grønne elbiler er. Nå har de vunnet en pris.

Forskere fra NTNUs Program for industriell økologi har vunnet en pris for en artikkel som sammenlignet konvensjonelle biler med elbiler.

Hvor «grønn» en elbil er, avhenger av hvor langt den er kjørt og hvor elektrisiteten kommer fra.

Artikkelen «Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and  Electric Vehicles» ble publisert i Journal of Industrial Ecology i oktober 2012.

– Artikkelen tente en global debatt om karbonfotavtrykket til elbiler, og ble samme måned den mest nedlastede vitenskapelige artikkelen publisert av Wiley, tidsskriftets utgiver, heter det i en pressemelding fra Yale School of Forestry and Environmental Studies, som eier tidsskriftet.

Journal of Industrial Ecology delte ut prisen. Den er oppkalt etter Thomas Graedel, en Yale-professor som var en av pionerene innenfor faget industriell økologi.

Prisen kom i klassen «Junior Author Best Paper», og anerkjenner arbeidet til Troy R. Hawkins, førsteforfatteren som var postdoc ved NTNU da papiret ble publisert. Hawkins er nå direktør for Life Cycle Assessment ved Enviance i Pittsburgh, USA.

– Dette artikkelen er trolig den mest betimelige og nyttige livsløpsbaserte sammenligningen av elektriske biler og konvensjonelle biler som er publisert, skrev dommerne.

Artikkelen påpeker at selv om elbiler har potensial for å redusere klimagassutslipp, avhenger miljøfordelene av hvor langt kjøretøyene blir kjørt og hvor strømmen kommer fra.

Forfatterne skrev for eksempel at om en elbil bare kjøres 100.000 kilometer er det umulig å si om den er mer miljøvennlig enn et konvensjonelt dieselkjøretøy.