May-Britt og Edvard Moser
Illfoto: Geir Mogen

Moser i samme forening som Benjamin Franklin

  • Publisert 27.04.15

Nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser fra NTNU er valgt som medlemmer av den eldste kunnskapsforeningen i USA, grunnlagt av Benjamin Franklin i 1743.

American Philosophical Society (APS) er en prestisjefylt kunnskapsforening i USA. I helgen ble Edvard og May-Britt Moser valgt som nye medlemmer.

Medlemskap i APS gjenspeiler ekstraordinære intellektuelle prestasjoner. Foreningen velger medlemmer i fem klasser: matematikk og fysikk, biologi, samfunnsvitenskap, humaniora og kunst, profesjon/yrkesutøvelse og ledere i offentlige og privat virksomhet.

I hver klasse velges en håndfull amerikanske medlemmer, samt en eller to internasjonale medlemmer. May-Britt og Edvard Moser var de eneste to internasjonale medlemmene som ble valgt i klassen for biologi.

De andre nye internasjonale medlemmene som ble valgt er:

  • Thomas Piketty, professor i økonomi ved Paris School of Economics
  • Nicholas Stern, president i British Academy
  • IG Patel, professor i økonomi og leder ved Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, London School of Economics.

Ekteparet Moser mottok i fjor Nobelprisen i fysiologi eller medisin. De har tidligere blitt hedret av APS med “2014 Karl Spencer Lashley Award” for deres oppdagelse av gridceller i entorhinal cortex, og deres banebrytende fysiologiske studier av hippocampus. Professor Edvard Moser leder Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU og professor May-Britt Moser er direktør for Senter for Neural Computation ved NTNU.

Nobelprisvinner og NTNU alumnus Lars Onsager ble valgt som medlem av klassen for matematikk og fysikk i 1959. APS fremmer kunnskap i realfag og humaniora gjennom god vitenskapelig forskning, faglige møter, publikasjoner, biblioteksressurser og deltakelse i samfunnsdebatten.

En fullstendig liste over nyvalgte og tidligere medlemmer finnes på www.amphilsoc.org