De som investerer i bolig i dag bør ikke bare ta høyde for at renten etterhvert vil stige, men også at skattereglene kan bli endret i retning av hardere beskatning av bolig. Foto: Thinkstock

Dette bør du vite om renta

  • Publisert 18.03.15

Hvorfor kutter Norges Bank renta så ofte? Hva må du tenke på før du tar opp boliglån? En av NTNUs renteeksperter svarer.

RENTER: Norges Bank kan kutte renten igjen torsdag denne uken. Ragnar Torvik er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Han er en av universitetets renteeksperter. Her svarer han på to av de vanligste spørsmålene om renta.

Hvorfor synker renta?

Hvorfor har Norges Bank kuttet renta så mange ganger i det siste?

Det er to hovedgrunner til at Norges Bank setter så lav rente nå.

Lavere rente øker etterspørselen, og gjør samtidig vår valuta svakere. Foto: Thinkstock

Lavere rente øker etterspørselen, og gjør samtidig vår valuta svakere. Foto: Thinkstock

  • For det første så har landene rundt oss kuttet rentene – og da vil vi følge etter. Med lave renter i utlandet, og høy rente i Norge, vil avkastningen på å plassere i kroner bli høy i forhold til å plassere i andre valutaer. Økt etterspørsel etter norske kroner vil i neste omgang gjøre kronen mye verdt. Da blir norskproduserte varer dyre i forhold til utenlandskproduserte varer. Vi taper konkurranseevne, med lavere produksjon og høyere arbeidsledighet som resultat. Det ønsker vi å unngå. Det gjør vi ved å senke renten.
  •  For det andre har oljeprisen falt mye. Det gir lavkonjunktur for oljerelatert industri, som også kan spre seg til resten av økonomien. For å unngå det senkes renten. Lavere rente øker etterspørselen, og gjør samtidig vår valuta svakere. Høyere etterspørsel og svakere valuta demper de negative konjunkturvirkningene av lavere oljepris.

Fungerer det?

Lav rente er med på å drive boligprisene oppover. Fungerer mekanismene for å hindre at folk tar opp for store lån?

Ragnar Torvik. Foto: Therese Lee Støver, NTNU

Ragnar Torvik. Foto: Therese Lee Støver, NTNU

  • Hovedargumentet mot å senke renten er at det ytterligere fyrer opp boligmarkedet. Jeg mener likevel Norges Bank bør varsle ny rentenedgang på torsdag.
  • Renten kan ikke holdes høy som gissel for at vi har et dårlig system for boligbeskatning. Da må vi heller endre beskatningsreglene, eller vi må pålegge bankene regler som gjør at de blir mindre ivrige på å låne ut til boligkjøp.
  • De som investerer i bolig i dag bør ikke bare ta høyde for at renten etterhvert vil stige, men også at skattereglene kan bli endret i retning av hardere beskatning av bolig.
  • Veksten i boligprisene de siste årene skyldes høy oljepris, lav beskatning av boliger i forhold til annen kapital, og urbanisering. Oljeprisen som driver av boligprisene kommer til å dø ut. Dersom høy boligpris skyldes lav boligbeskatning, er det mer målrettet å øke boligbeskatningen enn å holde renten høy.
  • Urbaniseringen vil holde boligprisene i sentrale strøk oppe. Det er ikke gitt at vi ønsker å motvirke dette. Høye priser i sentrale strøk er et signal til utbyggerne om at det trengs flere boliger.