Nominer en klimaforsker!

Vet du om en forsker som har spesialisert seg på karbonfangst, transport eller lagring av CO2 – da kan du nominere vedkommende til en egen klimaforskerpris.

Trondheim-konferansen om karbonfangst, -transport og -lagring (CCS) holdes for åttende gang 16 til 18 juni og skal i løpet av konferansen dele ut prisen for fremragende presentasjon innen CCS (CO2 Capture, Transport and Storage).

Nå er det åpent for å nominere kandidater til prisen. Alle kan nominere en eller flere kandidater, noe du kan gjøre her.

Prestasjoner kan være innenfor områdene:

  • Vitenskapelige bidrag og gjennombrudd
  • Nye ordninger for CCS
  • Økt kunnskap og formidling av CCS
  • Fremme og initiering av CCS for pilot, demo og fullskala

Kriterier for prisen:

Prisen gis til en enkeltperson
Bidraget skal være av internasjonal fremragende kvalitet innenfor de ovenfor angitte områder
Kandidaten skal ha spilt en sentral rolle i bidraget eller prestasjonen
Bidraget bør være av betydning for Sintef og NTNU

Prisen består av:

Stipend på 25.000 kroner
En plakett
Gratis deltakelse på neste TCCS-konferanse

Prisvinneren vil bli bedt om å gi en 20 minutters Award Winner’s Lecture på selvvalgt CCS-tema.

Mer informasjon og nominasjonsskjema finner du på konferansens hjemmeside. Du kan også kontakte: Nils Anders Røkke, direktør for Climate Change Technologies, SINTEF.