Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Miljøvennlig vedfyring gir deg billigere varme

Ved er en viktig energiressurs for Norge. Det er cirka to millioner vedfyrte ildsteder i Norge, og litt over halvparten av disse brukes regelmessig. Derfor er det viktig at disse er effektive og miljøvennlige.

Forskere ved SINTEF Energi skal derfor i gang med et forskningsprosjekt som skal bidra til å redusere utslippene og forbedre varmekomforten vedovnene våre gir. En viktig del av prosjektet blir å optimalisere designet på brennkammeret i vedovnene, slik at det kan minimere utslippene.

Ved hjelp av modelleringsverktøy, hvor geometrien i vedovnen er beskrevet i detalj, skal de beregne både strømninger og forbrenningskjemi.

– For all modellering er det viktig med korrekte delmodeller for både de fysiske og kjemiske prosessene som pågår. I tillegg må vi ha korrekte data som vi kan bruke i simuleringen, skriver prosjektleder Øyvind Skreiberg i et blogginnlegg.

– Modellering av det som kalles “termisk dekomponering og utbrenning” av vedkubber i en vedovn er ingen enkel sak. Det er faktisk så vanskelig at knapt nok noen har gjort det i tilstrekkelig detalj ennå, presiserer forskeren.Resultatene fra dette forskingsprosjektet kan derfor gi stor miljøgevinst og mer bærekraftig oppvarming. Bedre energivirkningsgrad gir billigere vedfyring.

Forskningsprosjektet heter WoodCFD – Clean and efficient wood stoves through improved batch combustion models and CFD modelling approaches.
Det er finansiert av Norges Forskningsråd. Industripartnere på prosjektet er Jøtul, Dovre, Norsk Kleber og Morsø Jernstøberi.