Live Eikenes og Per Arvid Steen med PET MR-maskinen. Foto: Geir Mogen/NTNU

Gave til 40 millioner styrker kreftforskningen

  • Publisert 25.02.15

St. Olav Hospital kan snart lage radioaktive stoffer til sin avanserte PET MR-maskin selv.

Forskningsmiljøene i Trondheim får en egen partikkelakselerator, en syklotron, i gave fra den kjente næringslivslederen Trond Mohn. Da kan de selv produsere radioaktivt stoff til bruk i PET MR-undersøkelser. Gaven fra Mohn har en verdi på rundt 40 millioner kroner.

– Vi er veldig takknemlige for gaven. Å kunne produsere det radioaktive stoffet lokalt gir nye og spennende muligheter for forskningsprosjekter. Dette er forskning som kan gi bedre metoder for diagnostisering av blant annet kreft, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

Stort potensial

PET MR er en ny og spennende teknologi som har stort potensial for klinisk forskning, ifølge Olav Haraldseth, professor i bildediagnostikk ved NTNU. En slik scanner gir ny kunnskap om sykdomsmekanismer, bedre diagnose og persontilpasset behandling ved sykdommer i mange organsystemer.

– Vi er veldig glade for å kunne gi pasientene PET-undersøkelser her i Trondheim. Dette har økt den samlede kvaliteten på pasientbehandlingen, men et fullverdig PET-senter på et universitetssykehus bør også ha en syklotron, sier Stein Kaasa, som er viseadministrerende direktør på St. Olavs Hospital og leder styringsgruppen for syklotron-prosjektet.

– Styret ønsker å få på plass dette, og et forprosjekt skal leveres til våren. Vi er godt i gang med arbeidet og vurderer nå hvilke tilleggsinvesteringer som trengs i bygninger og for driften. Mohns gave til kjøp av selve syklotronen er et viktig bidrag til etableringen av egenproduksjon av legemidler til PET-undersøkelsene, fortsetter Kaasa.

Flere pasienter får bruke maskinen

I 2012 fikk St. Olavs Hospital i Trondheim en PET MR-maskin av Trond Mohn, til en verdi av 50 millioner kroner. Samtidig tok Sparebank 1 Midt-Norge initiativ til å samle inn midler til å finansiere en PET CT-maskin.

Å bruke PET MR-scanneren krever at du har radioaktive stoffer tilgjengelig. Disse stoffene kalles «pet tracere», og sprøytes inn i kroppen til pasientene som skal undersøkes.

Til nå har St. Olav fått disse stoffene sendt fra Oslo med fly, men det har gjort bruken av PET MR-maskinen mye dyrere enn alternative metoder. Når sykehuset selv kan lage de radioaktive stoffene, blir det billigere å bruke scanneren. Flere får tilgang.

Kortlevde stoffer kan brukes

En egen syklotron åpner også for helt nye muligheter i Trondheim innenfor blant annet kreftforskning, kreftdiagnostikk og undersøkelser av hjerneskader.

Forskerne kan nemlig med dette bruke radioaktive stoffer med kortere nedbrytningstid, siden du slipper ventetida som transporten fra Oslo medfører. Dette gir igjen flere muligheter, siden mange forskere ønsker å bruke slike kortlevde stoffer.

PET MR-scannere kombinerer to teknologier og gir svært nøyaktige bilder av innsiden av kroppen. Teknologien er spesielt i bruk innenfor kreftforskning, hjerteforskning og nevrologi. I Trondheim har de foreløpig kjørt prosjekter på prostatakreft, lungekreft og hjerneskader som følge av ytre påvirkning.

Trond Mohn er siviløkonom. Han har bidratt med store pengesummer til idrett og forskning de siste årene, både i hjembyen Bergen, i Tromsø og i Trondheim.