Illustrasjonsfoto: Geir Mogen

Facebook-bruk synes på karakterene

En fersk studie viser at jo mer tid studenter bruker på Facebook, desto mer lider karakterene. Men problemet er ikke Facebook.

Studien fra Universitetet i Iowa i USA, er publisert i Journal of Applied Developmental Psychology. 1649 studenter svarte på et spørreskjema om egen bruk av Facebook, skriver Science Daily.

Resultatene viser at førsteårsstudenter sliter med å regulere bruken av det populære nettstedet, mens sosiale medier er et mindre problem for erfarne studenter. Forskjellen kan forklares med evnen til selvregulering, ifølge professor Reynol Junco, som står bak undersøkelsen.

Han peker på bedre evne til å gjøre flere ting på en gang, som forklaring på at man ikke finner de negative sammenhengene mellom bruk av Facebook og karakterer hos de erfarne studentene.

Professoren oppfordrer derfor foreldre og lærere til å fokusere på selvregulering under læring så tidlig som på på barne- og ungdomsskolen.

Fant at Facebook-brukere leste mindre

Flere undersøkelser har også tidligere vist at bruk av Facebook henger sammen med skoleprestasjoner.

Forsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF mener imidlertid at det er vanskelig å vite om det er de som er dårlige på skolen som bruker Facebook, eller at de som bruker Facebook blir dumme.

– Vi sliter med tolkningen av høna og egget-problemet – hva kommer først? sier SINTEF-forskeren, som har mastergrad i psykologi og doktorgrad i medievitenskap.

Det er en utfordring å tolke denne type studier, fordi de måler sammenheng og ikke årsak. Det er verdt å spørre seg hvordan man bruker disse mediene, og ikke bare hvor mye tid som går med, mener Brandtzæg.

– Mine studier fra doktorgraden mener å se at dette nettopp er et viktig skille, som tidligere forskning på mediebruks «effekter» og «sammenhenger» i stor grad har oversett. Det går jo faktisk an å bruke Facebook til mer enn tull og tøys. Man kan bruke det til aktivisme, for å tilegne seg politisk informasjon, og til og med skolearbeid. Jeg tror derfor man heller skal se på type bruk og at det er mye tull og tøys og chatting som er problemet, ikke Facebook i seg selv, sier Brantzæg til VG.