Tronstad og kampen om tungtvannet

  • Av
    Publisert 06.01.15
    Tidligere kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU

NTH-professor Leif Tronstad var viktig både ved oppbyggingen av tungtvannsanlegget på Vemork – og ved sabotasjeaksjonen mot anlegget. I NRKs nye serie «Kampen om tungtvannet» følger vi Tronstad og andre sentrale aktører.

Med bakgrunn i et av sine forskningsområder var Leif Tronstad en viktig bidragsyter til en av 2. verdenskrigs mest kjente sabotasjeaksjoner: sprengningen av Norsk Hydros tungtvannsanlegg på Vemork i Telemark.

Tronstad (f. 1903) var utdannet ved daværende NTH (senere NTNU) og ble senere professor i kjemi. Han hadde et utstrakt internasjonalt nettverk, og et stort antall forskningspublikasjoner. Tungtvann var et av hans interessefelt, og før krigen jobbet han blant annet som konsulent for Norsk Hydro. Sammen med sin kollega, kjemikeren Jomar Brun, var han en sentral aktør i oppbygningen av tungtvannsanlegget på Vemork i Telemark.

Under 2. verdenskrig markerte Tronstad seg i motstandskampen i Norge. Han bisto blant annet med å trene opp norske motstandsmenn i England. Tronstads kunnskap om tungtvann og Norsk Hydros tungtvannsfabrikk, gjorde ham også til en sentral bidragsyter da sabotasjeaksjonen mot fabrikken ble planlagt.

Bakgrunnen for sabotasjen var frykten for at tungtvannet skulle brukes til produksjon av atomvåpen i Tyskland. Aksjonen ble gjennomført natten mellom 27. og 28. februar 1943.

1944 kom Tronstad tilbake til Norge som leder for en hemmelig motstandsgruppe i Telemark, men ble drept i et sammenstøt med norske NS-folk våren 1945.

Jomar Brun (1904-1993) ble etterhvert professor i teknisk elektrokjemi ved NTH. Etter krigen skrev han boken “Brennpunkt Vemork 1940-45” (Universitetsforlaget) om kampen om tungtvannet.

Kilde: Boken «Professor Tronstads Krig» av Olav Njølstad (2012).

Bilder og bistand: NTNU Universitetsbiblioteket, Kjell Røkke og Geir Martin Haarberg – NTNU og NTNU Vitenskapsmuseet.