Mineralet vivianitt kan dannes på bein og tenner i våte, oksygenfattige miljøer. Foto: Jørgen Rosvold

Reinsdyr glitrer under snøen

  • Publisert 23.12.14

I snøfonner finner du glitrende reinsdyr. I hvert fall reinsdyrbein.

Jørgen Rosvold er postdoktor ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet. I bloggen sin skriver han om et temmelig spesielt fenomen.

I snøfonner kan du finne reinsdyrbein som glitrer. Årsaken er at mineralet vivianitt kan dannes på bein og tenner i våte, oksygenfattige miljøer.

Han skriver: «For at det skal dannes trengs det en nærliggende kilde til både fosfat og jern. I arkeologiske funn opptrer vivianitt på bein ofte i sammenheng med mye avføring, eller eller annet organisk avfall rikt på fosfater, i områder med jernrikt jordsmonn eller hvis beina har ligget i nærheten av jernobjekter.»

Nærbildet viser tydelig glitter. Foto: Jørgen Rosvold

Nærbildet viser tydelig glitter. Foto: Jørgen Rosvold

Dette er altså ikke noe som opptrer hele tiden, men helt unntaksvis og under spesielle forhold.

«Vivianitt kan dannes som et tynt pudderaktig lag som i blant kan dekke hele bein, eller det kan dannes som tykkere krystaller», skriver han.

«Så langt har vi bare funnet noen få bein og gevir med vivianitt i snøfonnene, men forholdene er gode for at det skal kunne dannes i dette frosne miljøet med langsom nedbrytning av kadavre og store mengder reinsmøkk.»

Rosvold spekulerer også i hva jernkilden kan være enkelte steder. Kan det være pilspisser?

Les mer om saken her.