Foto: Thinkstock

Stadig renere elbiler

Klimafiendtlige utslipp fra batteriproduksjonen i elbiler reduseres mer og mer. Det viser en ny livsløpsanalyse.

Det stor avstand mellom ytterpunktene i diskusjonen om hvorvidt produksjonen av elbiler er mer klimafiendtlig enn produksjonen av fossilbiler. Særlig batteriproduksjonen gjør at de såkalte livsløpsutslippene er store hos elbiler, hevdes det.

På årets Zerokonferanse ble en oppdatert oversikt av litteraturen på området ble lagt frem av professor og livsløpsekspert Anders Hammer Strømman ved NTNU. Oversikten viser at utslippene fra produksjonen har gått ned de siste fire årene og sannsynligvis er på vei videre nedover.

Det skriver Teknisk Ukeblad.

Det er relativt få undersøkelser som viser de totale utslippene til en elbil fra vugge til grav. Noe av problemet har vært bil- og batterifabrikantenes manglende åpenhet rundt produksjonsprosessene. Tilgangen på opplysninger er etter hvert blitt større, og grunnlaget for å si noe om de totale utslippene blir dermed bedre.

Utslippstall i ulike studier fra 2010 varierte stort. De siste rapportene er mer samstemte. Anders Hammer Strømman understreker imidlertid at kunnskapsgrunnlaget på området fortsatt er svakt.

I dag foregår mye av produksjonen i varme land med høy luftfuktighet og til dels tvilsom energimiks.

Det er viktig at de ulike delene av batteriet er tørre, og det går med mye fossil energi til å drive anleggene som tørker lokalene.

Hammer Strømman mener at dersom batteriproduksjonen flyttes til andre områder, er det muligheter for at utslippene kan reduseres ytterligere.