Arbeidsplasser i fiskeforedlingen må bort

  • Av
    Kortnytt publisert 03.11.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Dersom Norge skal ha en fiskeforedlingsindustri i framtida, må anleggene fullautomatiseres, melder SINTEF i ny rapport.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har SINTEF analysert muligheten for lønnsom foredling av sjømat i Norge i framtida.
Konklusjonen i den nye rapporten er at dersom Norge skal ha en fiskeforedlingsindustri i framtida, må anleggene fullautomatiseres og en langt større andel av arbeidet må utføres av maskiner.

Hovedårsaken er at vi i Norge har et lønnsnivå som er langt høyere enn konkurrerende land. I Polen, som har blitt store på foredling, er lønnsnivået per arbeidet time bare 13,5 prosent av nivået i Norge.

Ifølge SINTEFs analyse må antall ansatte reduseres med 35 prosent innen fire år og med 50 prosent innen ti år sammenlignet med dagens nivå.