Prorektor Johan E. Hustad og CERNs Sergio Bertolucci undertegnet avtalen. Foto: Guillaume Jeanneret

Ny avtale mellom NTNU og CERN

  • Publisert 17.10.14

NTNU og CERN skal samarbeide om å kommersialisere teknologi.

NTNU har inngått avtale om å opprette Business Incubation Centre (BIC) ved NTNU for kommersialisering av CERN-teknologi.

Prorektor Johan E. Hustad  fra NTNUog CERNs Director for Research and Computing Sergio Bertolucci undertegnet avtalen denne uken.

Noe av bakgrunnen for dette ligger i gode erfaringer med studenter fra NTNUs entreprenørskole, som de siste årene har reist til CERN for å teste kommersialiseringspotensialet i CERN-teknologi. I dag baserer entreprenørskole-oppstartene Tind Technologies og GEM Radon Detectors seg på teknologi fra CERN.

Ifølge avtalen skal NTNU holde av to kontorplasser på Innovasjonssenter Gløshaugen til oppstartere som jobber med teknologi fra CERN.

Oppstarterne får søke om Discovery-midler og annen støtte på lik linje med oppstartere fra NTNU.

CERN forplikter seg på sin side å lisensiere teknologien til oppstarterne, samt teknisk støtte. NTNU og CERN avgjør i fellesskap hvilke søkere som får plass på BIC.

Gjennom dette skal NTNU få tilgang til teknologi og ekspertise fra CERN. CERN på sin side får hjelp til å kommersialisere teknologi de har utviklet.