Og hva får du for å stille opp i studien? Du kan hjelpe forskerne med å få økt innsikt i noen av livets viktigste områder: partnervalg og kjærlighetsforhold. Og for det andre får du en kinobillett og godteri.

Leter etter kosehormonet

Forskerne ønsker å utforske hvordan vi opplever et parforhold, og søker testpersoner i jakten på kosehormonet.

Er du over 18 år og er i et parforhold som har vart i minst en måned? Da kan du bli med.

Dette skriver Andreas Aarseth Kristoffersen, student ved profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU, i bloggen sin:

Jeg arbeider med forskningsprosjektet “Oksidativt stress, hormoner og relasjoner”. Prosjektet ledes av professor Leif Edward Ottesen ved NTNU, og utforsker sammenhengen mellom biologiske markører og kjærlighetsforhold:

Har hormoner, fødselshistorikk, personlighet og oksidativt stress betydning for hvordan vi opplever parforhold?

Testpersonene som deltar i prosjektet, må blant annet svare på et spørreskjema.

Forskningen foregår i en egen lab på NTNU Dragvoll. Her tester jeg personer som er i et parforhold. Først må testpersonene gjennomføre ulike oppgaver. Samtidig tas spyttprøver for å måle hormonnivåene. Deretter avgis urinprøve for å kunne bestemme nivåer av oksidativt stress og urinsyre. Testen avsluttes med fotografering av testpersonene. Bildene danner grunnlag for fysiologiske målinger.

Og for ordens skyld: Testpersonene er fullt påkledd.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NTNU og University of New Mexico. Samarbeidet gir mulighet til å utforske eventuelle kulturelle og/eller genetiske forskjeller mellom testpersonene i Trondheim og New Mexico. Jeg trenger flere testpersoner til prosjektet, og oppfordrer interesserte om å ta kontakt. Kravene er at du er over 18 år og er i et parforhold som har vart minst en måned. Og hva får du til gjengjeld? Jo, for det første vil du bidra til psykologisk forskning som kan gi oss økt innsikt i noen av livets viktigste områder: partnervalg og kjærlighetsforhold. Og for det andre får du en kinobillett og godteri som kompensasjon for tidsbruk. Testen tar totalt 95 minutter.