Kavliprisvinner også nobelprisvinner

Stefan W. Hell deler på kjemiprisen for sitt arbeid med mikroskopi. Han besøkte nylig NTNU.

Stefan W. Hell fra Max Planck-instituttet tildeles nobelprisen i kjemi for sitt arbeid med supermikroskoper. Han deler prisen med Eric Betzig fra Howard Hughes Medical Institute og William E. Morner fra Stanford.

Hell mottok tidligere i år Kavliprisen sammen med den norske professoren Thomas W. Ebbesen fra Universitetet i Strasbourg og og John B. Pendry fra Imperial College London.

Stefan W. Hell var derfor blant de mange toppforskerne som foreleste ved NTNU i september i år.