Hvordan isolere miljøvennlig?

Forskere har sammenliknet åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Vinneren er mineralullisolasjon.

Isolasjon av mineralull krever minst energi og gir lavest klimagassutslipp under produksjon.

Analysen av de åtte vanlige isolasjonsmaterialene er basert på miljødeklarasjoner for materialene, og angir utslipp fra råvarer, produksjon og transport til byggeplass i Norge.

I tillegg til å sammenlikne produktenes miljøegenskaper, viser rapporten hvor stor påvirkning isolasjonen har på klimagassregnskapet til en hel ytterveggskonstruksjon. Rapporten fra SINTEF Byggforsk er ment som beslutningsstøtte ved valg av ulike isolasjonsmaterialer, og er nyttig for alle som er involvert i miljøvurdering av byggevarer – arkitekter, rådgivere, byggherrer og entreprenører, samt studenter og forskere.

Studien er finansiert av Husbanken.

Rapporten kan lastes ned på sintefbok.no