Stadig flere jenter ønsker å bli med på Teknologi-camp ved NTNU. Her fra fjorårets arrangement. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

145 jenter til teknologicamp ved NTNU

  • Publisert 30.10.14

Søndag 2. november kommer 145 jenter fra hele landet til NTNU for å lære om IKT-studier og arbeidsmuligheter.

Hvert år arrangerer Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) en egen Teknologi-camp for jenter.

Blant temaene som jentene kan velge blant er introduksjon til hacking, digitale forretningsmodeller, hvordan du bygger din egen datamaskin, koder ditt eget spill eller lager bygger din egen Lego-robot. Campen varer i tre dager.

Alle jenter i 2. og 3. klasse på videregående skole som har matematikk for realfag (R1/R2) inviteres til å søke seg til en 3-dagers camp ved NTNU for å lære om studier innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

I år søkte 1021 jenter om å få være med, mot 629 søkere i fjor. De 145 jentene som fikk plass kommer fra 120 ulike skoler.

Større pågang fra interesserte jenter kan ha flere årsaker. I år tok NTNU i bruk både Twitter og Instagram for å invitere jenter til å bli med. Navneendring til elektronisk systemdesign og innovasjon og kybernetikk og robotikk har ført til økt oppmerksomhet rundt disse studieprogrammene.

Line Berg, leder for Jenteprosjektet Ada, mener det er tydelig at det har fått litt status i skolegården å få plass på Teknologi-campen.

– Søkerne har oppfattet at å få være deltager på Teknologi-campen er en konkurranse og en søknadsprosess, og at kun de beste får være med, sier Berg.

Teknologicampen er en del av NTNUs strategi. Målet er at flere jenter skal søke seg inn på realfag og en langvarig teknologiutdanning, som tradisjonelt har vært gutte- og mannsdominerte studier.

Resultatene viser at satsingen nytter. I år utgjorde jenter over 40 prosent av dem som fikk plass ved teknologifagene. Så sent som i 2010 var denne andelen bare litt over 30 prosent.

For hele NTNU er kjønnsbalansen svært god, med en fordeling på rundt 50/50 for jenter og gutter.

For mer informasjon, ta kontakt med: Line Berg, leder for Jenteprosjektet Ada, 913 52 765.