Professor Asbjørn Moen ble ridder

Asbjørn Moen er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden.

 NTNU er stolte over å kunne gratulere professor Asbjørn Moen ved NTNU Vitenskapsmuseet, med utnevnelsen til ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs orden. Det sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

Asbjørn Moen ble utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden 30. mai 2014 for sin innsats innenfor økologi. Assisterende fylkesmann Brit Skjelbred deler ut ordensinsignier og diplom 8. september 2014. Utnevnelsen ble offentliggjort av Slottet tidligere i dag.

Moen ble ansatt i den første stillingen ved noe universitet i Norge der naturvern ble trukket sentralt inn i fagprofilen, står det å lese i nominasjonen. Stillingen, som professor Olav Gjærevoll var initiativtaker til, var begrunnet i behovet for biologisk medvirkning i det offentlige naturvernarbeidet. Moen har ledet mer enn 100 prosjekter hvor bl.a. utvikling av gode metoder i naturvernarbeidet, kartlegging av naturressurser og økt kunnskap om naturtyper, samfunn og arter, har vært viktige mål. Både universitetssektoren, norsk natur- og landbruksforvaltning, skoleverket og allmennheten har hatt stor glede og nytte av hans bidrag til kunnskapen om norsk natur.

Museumsdirektør Reidar Andersen medvirket til nominasjonen av Asbjørn Moen, og er naturlig nok svært fornøyd med at professoren er utnevnt:

– Jeg er svært stolt over å kunne gratulere Asbjørn Moen på vegne av NTNU Vitenskapsmuseet. Asbjørn har hatt ambisjon om å kombinere forskning, kompetanseutvikling og brukerretta formidling innenfor økologi, og det har vært en suksess. Gjennom flere tiår har han vært med på å ivareta universitetets mål om samfunnskontakt og «nytte» på en profesjonell og faglig sterk måte. Når noen blir på en arbeidsplass i nesten 50 år, må vel det være et bevis på at en trives og ser at en virkelig har en misjon. Det er vi også stolte over i dag.

Den nyslåtte ridderen selv er mest opptatt med å dele æren med kollegene:

 Jeg ser på denne prisen som en honnør til oss som har arbeidet innen fagområdet økologi og naturvern ved NTNU Vitenskapsmuseet de siste 45 åra, sier professor Asbjørn Moen – nå også Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden.