Mellom kunst og vitenskap

Medisinske bilder trigger både forskere innen medisin og kunst. Hva som kan oppstå i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap presenteres nå gjennom to forskningsprosjekter og en utstilling.

3. og 4. september arrangeres avslutningskonferanse for prosjektene Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging og Inside Out: New Images and Imaginations of the Body på Dokkhuset i Trondheim. Begge prosjektene utforsker medisinske bilder innen kunst og vitenskap. Samarbeidet går på tvers av medisinere, hjerneforskere og kunstnere.

Prosjektene er ledet av henholdsvis Merete Lie, Institutt for tverrfaglige kulturstudier og Aud Sissel Hoel, Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Prosjektene er støttet av Norges forskningsråd.

Les også: Vitenskapens forførende estetikk

Til konferansen kommer blant annet den verdenskjente medieviteren Lisa Cartwright, den eksperimentelle filmskaperen Christina Lammer, kunsthistorikeren Marius Kwint og kunstneren Andrew Carnie.

Det arrangeres også kunstutstilling på Babel i forbindelse med konferansen.

Christina Lammer viser to videoinstallasjoner som fokuserer på det følelsesmessige i møtet mellom pasient og lege under medisinsk behandling. Christina Lammer er aktiv som både samfunnsforsker, kunstner og foreleser med base i Østerrike.

Andrew Carnies installasjon Magic Forest er en drømmeaktig reise gjennom en voksende hjernes utvikling og organisering av nerveceller. 162 lysbilder viser hvordan nerveceller i hjernen tiltar i form. Carnie er en anerkjent kunstner og akademiker som jobber tett med forskere. Han har studert kjemi, maleri, zoologi og psykologi. Carnie arbeider visuelt med bilder av hjernen og nevroner både i maleri og større installasjoner

Jordi Puigs interaktive installasjon A-me: Augmented memories (2013) er basert på teknologi fra hjernekirurgien og fokuserer på grensene mellom nevrovitenskap og psykologi. Installasjonen er et redskap for utvidet virkelighet hvor Puig lar publikum teste sine ferdigheter som hjernekirurg via et MRI-bilde som viser en ekte hjerne. Når man treffer enkelte aktive områder i hjernen, utløses en stemme som deler sine lagrede følelsesmessige erfaringer.

Jordi Puig er stipendiat ved NTNU ved forskningsprosjektet Picturing the brain. I Puigs arbeider møtes ofte estetikk, psykologi og avansert teknologi.

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene som presenteres på konferansen.