Internasjonal heder til norske tog-forskere

  • Av
    Kortnytt publisert 09.09.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Å finne optimale løsninger når tog forsinkes og endrer alt av opprinnelige planer, er en utfordring. Men norske forskere er på sporet, og fikk nylig en forskningspris for sine løsninger.

Et artikkelbidrag fra prosjektet “Prioritering av tog”, stakk nylig av med seieren i den internasjonale konkurransen “AIRO Award 2014“.

For hvordan kan man løse problemer som forsinkelser gir, innen de korte tidsfristene som en togledelse har? Skal tog A eller tog B sendes ut først? Skal tog C bruke plattform 1 eller plattform 2? Og skal tog A vente på forsinket tog B? Med få tog, kan dette la seg løse. Men med et stort antall tog, blir det verre.

På sporet

Artikkelen “An exact decomposition approach for the real-time Train Dispatching problem” av Leonardo Lamorgese og Carlo Mannino, bygger på arbeid som er utført av SINTEF, i tett samarbeid med mer enn seksti representanter fra industrien.

At de norske forskerne vant finalen i Como i tøff konkurranse med andre forskningsmiljø,viser at de billedlig talt er på sporet av noe stort. De har vist omverdenen gode løsninger for å samkjøre tog på en optimal måte.

Sentral problemstilling

– Den aktuelle problemstillingen rundt optimalisering av tog, har for tiden stort fokus innen forskningsverdenen, forteller prosjektleder Arnt Gunnar Lium ved SINTEF.

– Den mest krevende delen av prosjektet ser ut til å ha med utviklingen av algoritmer å gjøre. Disse må nemlig være så raske at de i stand til å hjelpe togledelsen med å ta gode, koordinerte beslutninger for mange tog på flere strekninger i løpet av få sekunder.


Gjennom nåløyet

Den samme artikkelen har blitt akseptert av “Area Editor” i Operations Research, det høyest rangerte fagtidsskriftet innenfor operasjonsanalyse.
– Det er gjort flere hundre publiseringer på dette temaet og på tilgrensende problemstillinger. Men så vidt vi kjenner til, så er denne artikkelen den eneste som har kommet gjennom nåløyet, opplyser prosjektleder Lium.

I prosjektet – som støttes av Norges Forskningsråd gjennom SMARTRANS-programmet, deltar også Jernbaneverket, NSB Persontog, Flytoget og CargoNet.

Kontakt: Arnt Gunnar Lium, SINTEF.