Hvordan bygge raskere?

  • Av
    Kortnytt publisert 30.09.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Det går for lang tid fra et bygg reises til det står ferdig. Hva kan vi gjøre med det?

På store prosjekt kan faktisk plan- og gjennomføringsfasen strekke seg over tiår – slik at behov og mål blir foreldet før overlevering. Hvilke verktøy har vi for å gjøre forbedringer? Og er byggenæringens produktivitetstall til å stole på?
Dette og mere til tas opp på SINTEF-seminar i Oslo 16. oktober mellom kl. 13.30 og 15.30. Leder for Bygg 21, Petter Eiken, og Steen Sunesen i buildingSMART Norge er foredragsholdere sammen med SINTEF-forsker Jan Alexander Langlo. Se programmet