Tøff konkurranse om EU-midler

NTNU har nå blitt tildelt fire prosjekter fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horizon 2020.

Det første prosjektet heter Focus, og skal analysere en rekke løpende «Fof»-prosjekter (factory of the future), samt foreslå metoder for clustring, resultatspredning, innovasjon og «take up» av resultater fra slike prosjekter.

Fire prosjekter

NTNU er koordinator for prosjektet, som totalt omfatter studier av et 20-talls eksisterende prosjekter innen 5 clustre. Disse består av «Zero Defect Manufacturing», «Clean Factory», «Robotics», «High Precision Manufacturing» og «Manintenance». Totalt deltar cirka 250 bedrifter i disse prosjektene.

Horizon 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram der 80 milliarder euro skal deles ut over sju år. Dette er EUs åttende rammeprogram for forskning og innovasjon.

I løpet av de siste dagene har flere prosjekter blitt tildelt NTNU. Tallet er nå oppe i fire totalt.

Påvirker fremtidig forskning

Regjeringens mål er at to prosent av de konkurranseutsatte midlene i programmet skal tilfalle norske aktører. Det betyr at deltakelsesnivået må økes med i overkant av 60 prosent sammenlignet med EUs syvende rammeprogram. NTNUs ambisjon er også ambisiøs. Målet er en deltakelse som tilsvarer en inntekt på minst én milliard kroner i programperioden.

– Focus er et av veldig få «Fof»-prosjekt med norsk deltakelse i denne søknadsrunden, sier EU-rådgiver Bjørn Moseng ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.

– Det kommer til å være et tøft prosjekt å kjøre. Det er sterkt press fra EU om å få resultater, sier Moseng. Han forteller at prosjektet er forholdsvis lite, men strategisk viktig fordi det innebærer store muligheter til å påvirke, bygge nettverk og legge grunnlag for fremtidige satsinger.

Dette skriver Universitetsavisa.

Foto: Horizon 2020