Pastavann for å varme opp huset

Hver dag går mye varmt vann rett i avløpsnettet – fra dusjen eller oppvaskmaskinen. Denne energien må kunne utnyttes bedre, tenkte forsker Tor Haakon Bakken. Nå har han vunnet en pris for ideen.

– Min idé er å utnytte varmtvannet før det forlater huset og blir blandet med kaldt vann. Det er mye mer effektivt å hente ut varmen rett under vasken der pastavannet helles ut, og der varmt vann fra oppvask- og vaskemaskin og dusjen tilføres, sier Tor Haakon Bakken, forsker ved Sintef Energi og NTNU.

Bakkens idé er å installere en temperatursensor øverst i avløpsrørene som sluser det varme vannet inn i nytt internt rørsystem hvor varmen tappes av. Energien kan for eksempel brukes til å varme opp varmtvannsberedere. Til dette ser Bakken for seg bruk av varmeveksler, eller at det er direkte kontakt mellom varme og kalde overflater – eller lignende.

– Det totale energiforbruket til oppvarming av vann i en vanlig husholdning er anslagsvis 25 prosent av det totale energiforbruket. Min vurdering er at varmegjenvinning fra varmtvann kan bli det neste store Enøk-tiltaket i norske hjem, sier prisvinneren av Grønn Fases energipris 2014 til Adresseavisen.

Grønn Fase er ei tankesmie bestående av forskere som jobber med energi, klima og miljø.