Landrø får IOR-prisen

NTNU-professor Martin Landrø hedres for sin forskning på forbedret oljeutvinning.

Martin Landrø er tildelt IOR-prisen. Han er professor i geofysikk og seismikk ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU.

IOR-prisen er Oljedirektoratets pris til selskaper og folk som har utmerket seg i arbeidet for økt utvinning av olje på den norske kontinentalsokkelen.

I begrunnelsen fra OD heter det:

«Martin Landrø er anerkjent internasjonalt for sine bidrag til utviklingen av 4D-seismikk. «Time-lapse»- eller 4D-seismikk går ut på å sammenligne resultater fra seismiske 3D-undersøkelser som er utført med tidsintervaller, for eksempel før et felt settes i produksjon sammenlignet med ulike stadier av produksjonsfasen. Den fjerde dimensjonen er tiden.»

Teknologien er blant annet tatt i bruk på Gullfaks. På Gullfaks alene er verdiskapingen av 4D-seismikk anslått til rundt 6 milliarder kroner.