Etterisolere murvegg?

En rekke forhold spiller inn når man skal velge isolasjonsmetode for mur.

Både bygningsvernsbestemmelser, brannsikkerhet og andre gjeldende regler er faktorer man må ta hensyn til. Men en ny anvisning fra SINTEF Byggforsk gir deg gode råd på veien – helt gratis.

Anvisningen tar for seg planlegging og tilstandskontroll som grunnlag for valg av etterisoleringsmetode, og beskriver prinsippløsninger for både utvendig og innvendig etterisolering. Før man setter i gang anbefales en grundig tilstandskontroll for å vurdere hvilken metode som er mulig å benytte, og hvilke tiltak som er nødvendige. Alvorlige skader på murvegger og eventuelt treverk må man alltid utbedre, ifølge SINTEF.