NTNU Gloeshaugen

Blant Europas fremste innen klimaforskning

I en global rangering av hvilke universiteter som satser mest på forskning på klimaendringer, er NTNU blant de som blir lagt merke til Europa.

I rangeringen vektlegges universitetenes satsing på klimaforskning, med hovedvekt på forskning på karbonfangst og -lagring (CCS). CCS er ansett som et av de viktigste virkemidlene i kampen mot klimaendringene.

Rangeringen trekker frem de fremste universitetene i ulike verdensdeler. På den europeiske oversikten er NTNU i godt selskap sammen med University of Cambridge, Cardiff University, Newcastle University og University of Oxford.

I tillegg figurerer tre europeiske universiteter på topp ti-lista i verdenssammenheng: Imperial College London, University of Edinburgh og University College London. De øvrige i verdenstoppen er amerikanske universiteter, med Massachusetts Institute of Technology (MIT) på førsteplass.

Globalt CCS-institutt

Rangeringen er publisert på nettstedet decarboni.se som drives av Global Carbon Capture and Storage Institute. Det globale instituttet for karbonfangst og -lagring er et uavhengig, non-profitt selskap med 370 medlemmer fra 40 land. Medlemmene består av universiteter, forskningsinstitusjoner, globale selskaper og miljøorganisasjoner.

Instituttet jobber blant med utveksling av kunnskap og rådgiving innen CCS samt med å øke de kommersielle mulighetene for CCS.

NTNUs satsing på energi og karbonfangst

Når det gjelder NTNU vektlegges det at universitetet har energi som et av sine fire satsingsområder.
ECCSEL – en felleseuropeisk infrastruktur for forskning på karbonfangst og -lagring – omtales også hos decarboni.se. NTNU har fått ansvar for å lede planlegging og prosjektering av den europeiske infrastrukturen, og regjeringen har bevilget 100 millioner for oppgradering av laboratorier ved NTNU.

Videre trekker rangeringen fram NTNUs mange forskningsmiljøer innen klima, blant annet ved CenSES – nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi og ved mange av universitetets institutter. Det vises også til tverrfaglig samarbeid knyttet til energi.

Seks av syv fakulteter ved NTNU er engasjert i energirelatert forskning.

• 30 institutter deltar med til sammen 61 faggrupper.
• NTNU og SINTEF har bygd opp bortimot 30 unike laboratorier som representerer en investering på minst 500 millioner kroner.
• NTNU deltar tungt i fem nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi.
• NTNU koordinerer et senter for forskningsbasert innovasjon innen energi: Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry.