Automatisering inntar fiskeflåten

Automatisering blir fiskeflåtens konkurransefortrinn i framtida, mener forskere.

I framtida er det maskinsyn, automatisk veiing, bedøving og bløgging noe av det som skal til for å gjøre norsk fiskerinæring konkurransedyktig. Her kan du se hvordan dette skjer – på en fiskebåt i regi av SINTEF.